A14-8VHXH1BaoAnh1482012155320789
Bai-dinh-trang-an

TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm kiếm

Dự báo thời tiết

BTC ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính

Ngày 23/10/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 156/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường.
Theo Thông tư số 156/2014/TT-BTC, phạm vi điều chỉnh những lĩnh vực xã hội hóa sẽ được mở rộng hơn bao gồm: giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp.
Thông tư hướng dẫn quy định về cho thuê nhà, xây dựng cơ sở vật chất;   hướng dẫn về giao đất, cho thuê đất và trách nhiệm của UBND cấp tỉnh được   quy định tại Điều 5, Điều 6 và Điều 18 của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP( được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1; Khoản 3 Điều 1 và Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP;
Ngoài ra Thông tư còn hướng dẫn các nội dung trong quá trình tổ chức thực hiện
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2014.
Xem chi tiết tại thông tư 156/2014/TT-BTC.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Tú Linh – Phó trưởng phòng Pháp chế

Đăng ký dịch vụ công

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính thăm, làm việc với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và Sở Tài chính Ninh Bình năm 1998
  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và cán bộ ngành Tài chính Ninh Bình năm 2002
  • Giám đốc Sở Tài chính tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tại Đại hội Đảng toàn quốc khóa XI, tháng 01/2011

Truyền hình Ninh Bình

Lịch vạn niên