A14-8VHXH1BaoAnh1482012155320789
Bai-dinh-trang-an

TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm kiếm

Dự báo thời tiết

Một số điểm mới cơ bản của Luật phí, lệ phí.

Ngày 25/11/2015, Quốc hội ban hành Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 (Sau đây gọi tắt là Luật phí và lệ...
Chi tiết

Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của Chính phủ, chính...
Chi tiết

Quy trình dịch vụ công trực tuyến của các phòng ban thuộc Sở tài chính Ninh Bình

1-dv-cong-cap-ma-so-du-toan-ngan-sach 2dich-vu-truc-tuyen-cap-ma-so-quan-ly-dau-tu
Chi tiết

Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần theo Thông tư 115/2016/TT-BTC

Thông tư 115/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của...
Chi tiết

Hướng dẫn quy trình Cổ phần hóa Đoạn Quản lý giao thông số I, Đoạn quản lý giao thông số II thuộc sở Giao thông vận tải Ninh Bình và Công ty TNHH MTV Bình Minh

Tại văn bản số 473/BTĐ ngày 28/3/2016 và văn bản số 380/BCĐ ngày 10/3/2016, Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực...
Chi tiết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG VÀ ĐƠN VỊ THỰC HIỆN MUA SẮM TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

           Ngày 29/6/2016 UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 855/QĐ-UBND  về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và đơn vị thực...
Chi tiết

Quy định mới về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập

         Ngày 06/01/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của...
Chi tiết

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ, QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VỀ THANH TRA

              Ngay từ năm 2008 Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 về việc thực hiện nghiêm các...
Chi tiết

CÔNG KHAI MINH BẠCH VÀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC, TIÊU CHUẨN VỀ TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

Sở Tài chính Ninh Bình là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm tham mưu và giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài chính, ngân sách...
Chi tiết

Quy chế tiếp công dân

            Ngày 06/01/2016 Ủy Ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tiếp công...
Chi tiết
Trang 1 of 3123
Đăng ký dịch vụ công

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính thăm, làm việc với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và Sở Tài chính Ninh Bình năm 1998
  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và cán bộ ngành Tài chính Ninh Bình năm 2002
  • Giám đốc Sở Tài chính tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tại Đại hội Đảng toàn quốc khóa XI, tháng 01/2011

Truyền hình Ninh Bình

Lịch vạn niên