A14-8VHXH1BaoAnh1482012155320789
Bai-dinh-trang-an

TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm kiếm

Dự báo thời tiết

Hướng dẫn xử lý và cách phòng tránh viruts CryptoLocker

Hiện nay trên mạng Internet có lan truyền một loại Mã độc Ransomware. Một trong những đại diện nổi tiếng của...
Chi tiết

BTC ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính

Ngày 23/10/2014 Bộ Tài chính ban hành
Chi tiết

BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ

Ngày 27/10/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 159/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số...
Chi tiết

Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)

Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) được các nước ASEAN và Trung Quốc ký ngày 04/11/2002 tại Campuchia...
Chi tiết

Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)

Xem thông tin chi tiết tại TT...
Chi tiết

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

Năm 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và NSNN 5 năm 2011-2015, dự toán NSNN năm 2015 xây dựng...
Chi tiết

Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng...
Chi tiết

Giá bán tối đa các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của một số tổ chức trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

1. Bảng đăng ký giá bán lẻ sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của công ty TNHH Ngọc Sơn ((Theo Công văn số...
Chi tiết

Góp ý dự thảo đề án ” Ban hành Quy định danh mục, mức thu và quản lý, sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”

Tải...
Chi tiết

Phương án phòng chống lụt bão năm 2014

Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Ninh Bình, có chức năng tham mưu và giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý về...
Chi tiết
Đăng ký dịch vụ công

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính thăm, làm việc với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và Sở Tài chính Ninh Bình năm 1998
  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và cán bộ ngành Tài chính Ninh Bình năm 2002
  • Giám đốc Sở Tài chính tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tại Đại hội Đảng toàn quốc khóa XI, tháng 01/2011

Truyền hình Ninh Bình

Lịch vạn niên