A14-8VHXH1BaoAnh1482012155320789
Bai-dinh-trang-an

khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ngày 04/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND  v/v khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND...
Chi tiết

Niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính, thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

Ngày 21/6/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 337/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thực hiện...
Chi tiết

Quyết định 133/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính; phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyết định 133/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức...
Chi tiết

Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 về việccông bó bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thực hiện theo cơ chế một cửa

Công bố bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thực hiện theo cơ chế một cửa tải tại đây 1410...
Chi tiết

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường máy tính và mạng máy tính.

Ngày 05/04/2017, Bộ Tài chính ban hành quyết định số 627/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc đảm...
Chi tiết

Quyết định công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính năm 2017

Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức...
Chi tiết

Nghị quyết Ban hành Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ngày 14/12/2016, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý...
Chi tiết

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài chính thực hiện theo cơ chế một cửa

 Tải file Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 tại đây QĐ...
Chi tiết

Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ ngân sách

Trình tự thực hiện trường hợp 6: thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ ngân sách. Bước 1: Đơn vị sử dụng ngân sách,...
Chi tiết

Quyết định 518/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình

Tải file Quyết định 518/QĐ-UBND tại đây 518-QĐ-UBND...
Chi tiết
Trang 1 of 212
Đăng ký dịch vụ công

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính thăm, làm việc với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và Sở Tài chính Ninh Bình năm 1998
  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và cán bộ ngành Tài chính Ninh Bình năm 2002
  • Giám đốc Sở Tài chính tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tại Đại hội Đảng toàn quốc khóa XI, tháng 01/2011

Truyền hình Ninh Bình

Lịch vạn niên

Google Maps