A14-8VHXH1BaoAnh1482012155320789
Bai-dinh-trang-an

TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm kiếm

Dự báo thời tiết

khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ngày 04/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND  v/v khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND...
Chi tiết

Thủ tục Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh

Trình tự Thủ tục Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Trình...
Chi tiết

Thủ tục hành chính – Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp

Tải file tại đây Thủ...
Chi tiết

Thủ tục Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính

Trình tự Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính Trình tự thực hiện:
Chi tiết

Công bố thủ tục Quản lý Giá hành chính năm 2016

Công bố thủ tục Quản lý Công sản hành chính năm 2016 (21/11/2016) Quyết định 518...
Chi tiết
Đăng ký dịch vụ công

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính thăm, làm việc với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và Sở Tài chính Ninh Bình năm 1998
  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và cán bộ ngành Tài chính Ninh Bình năm 2002
  • Giám đốc Sở Tài chính tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tại Đại hội Đảng toàn quốc khóa XI, tháng 01/2011

Truyền hình Ninh Bình

Lịch vạn niên