A14-8VHXH1BaoAnh1482012155320789
Bai-dinh-trang-an

TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm kiếm

Dự báo thời tiết

Quyết định số 428/QĐ-UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ngày 22/8/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 428/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm...
Chi tiết

Công bố Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh; thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

   Tải Quyết định 348/QĐ-UBND...
Chi tiết

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 140-QĐ/TU ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Báo cáo số 850/BC-STC-VP ngày 10/5/2018: Tải file 850-BC-STC-VP
Chi tiết

Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo số 936/BC-STC-VP ngày 21/5/2018: Tải báo cáo 936-BC-STC-VP
Chi tiết

Quyết định 578/QĐ-UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thực hiện đơn giản hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyết định 578/QĐ-UBND tải tại đây 578/ubnd Phạm Thị Phượng - Văn...
Chi tiết

Niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính, thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

Ngày 21/6/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 337/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thực hiện...
Chi tiết

Quyết định 133/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính; phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyết định 133/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức...
Chi tiết

Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 về việccông bó bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thực hiện theo cơ chế một cửa

Công bố bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thực hiện theo cơ chế một cửa tải tại đây 1410...
Chi tiết

Quyết định công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính năm 2017

Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức...
Chi tiết

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài chính thực hiện theo cơ chế một cửa

 Tải file Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 tại đây QĐ...
Chi tiết
Trang 1 of 212
Đăng ký dịch vụ công

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính thăm, làm việc với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và Sở Tài chính Ninh Bình năm 1998
  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và cán bộ ngành Tài chính Ninh Bình năm 2002
  • Giám đốc Sở Tài chính tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tại Đại hội Đảng toàn quốc khóa XI, tháng 01/2011

Truyền hình Ninh Bình

Lịch vạn niên