A14-8VHXH1BaoAnh1482012155320789
Bai-dinh-trang-an

TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm kiếm

Dự báo thời tiết

Chương trình tổng thể Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Sở Tài chính.

Thực hiện Văn bản số 135/UBND-VP5 ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh về việc Chương trình tổng thể Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2018. Sở...
Chi tiết

Xin ý kiến đóng góp vào Dự thảo Quyết định Ban hành giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Thực hiện Văn bản số 622/UBND-VP5 ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh v/v phương án giá dịch vụ chuyển từ phí sang giá do UBND tỉnh định giá. Sở Tài chính đã phối...
Chi tiết

Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018 đã được HĐND tỉnh quyết định

Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Tải tại đây QĐ...
Chi tiết

Công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 được HĐND cấp tỉnh phê chuẩn.

Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 về việc công bố công khai số liệu Quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2016 Tải Quyết định 374...
Chi tiết

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Ngày 31/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị. Quyết...
Chi tiết

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Ngày 27/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 152/2017/NĐ-CP quy...
Chi tiết

Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Ngày 31/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Nghị định này quy định về việc...
Chi tiết

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Ngày 26/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số...
Chi tiết

Một số nội dung mới trong Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn

Để phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, và nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính...
Chi tiết

Triển khai Quyết định số 217/QĐ-TTg ngày 13/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 26/02/2018, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Văn bản số 135/UBND-VP5 gửi Sở Tài chính về triển khai thực hiện Quyết định số 217/QĐ-TTg ngày 13/02/2018 của Thủ tướng...
Chi tiết
Trang 1 of 712345...Cuối »
Đăng ký dịch vụ công

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính thăm, làm việc với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và Sở Tài chính Ninh Bình năm 1998
  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và cán bộ ngành Tài chính Ninh Bình năm 2002
  • Giám đốc Sở Tài chính tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tại Đại hội Đảng toàn quốc khóa XI, tháng 01/2011

Truyền hình Ninh Bình

Lịch vạn niên

Google Maps