A14-8VHXH1BaoAnh1482012155320789
Bai-dinh-trang-an

TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm kiếm

Dự báo thời tiết

Đoàn thanh niên Sở tài chính

image013

Ban Chấp hành Chỉ đoàn thanh niên Sở Tài chính (nhiệm kỳ 2014 – 2017)

Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Sở Tài chính hiện có 123 đoàn viên, được chia thành 4 phân đoàn. Trong đó có 14 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 81 đồng chí có trình độ đại học, 5 đồng chí có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trong những năm qua, Chi đoàn Sở Tài chính đã từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xung kích sáng tạo, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan và xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh.

Trong những năm qua, Chi đoàn luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các đoàn viên, thanh niên của Chi đoàn luôn kiên định về lập trường tư tưởng, không bi quan dao động trước những diến biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, giữ vững phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh và không sa vào các tệ nạn xã hội. Với vai trò là lực lượng xung kích của cơ quan, Chi đoàn đã động viên đoàn viên, thanh niên tích cực học tập và nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan. Hàng năm, 100% đoàn viên, thanh niên trong Chi đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều đồng chí đã đạt các danh hiệu lao động tiên tiến và chiên sỹ thi đua cấp cơ sở.

Đoàn viên của Chi đoàn khối quản lý Nhà nước làm tốt việc quản lý tài chính ngân sách địa phương, đảm bảo thu- chi đúng chế độ, đúng định mức và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đoàn viên khối đơn vị sự nghiệp tham gia hoạt động có hiệu quả, đảm bảo nguồn vốn cho ngân sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Đoàn viên khối kinh doanh tham gia phát triển mở rộng thị trường và các loại hình xổ số, phấn đấu nâng cao thu nhập cho người lao động và nộp ngân sách Nhà nước vượt kế hoạch đề ra.

Chi đoàn làm tốt hoạt động thu hút và tập hợp đoàn viên thanh niên. Phối hợp và tổ chức tốt các phong trào thi đua và hoạt động tình nguyện như phong trào “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đổng”, ủng hộ góp đá xây dựng Trường Sa. Nổi bật là hoạt động tình nguyện thăm, tặng 29 suất quà cho các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh huyện Nho Quan, các gia đình chính sách tại xã Đồng Phong (Nho Quan) trị giá gần 10 triệu đồng…

Phong trào xung kích, bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự xã hội cũng được các đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia. Phong trào phòng, chống tệ nạn xã hội được tuổi trẻ cơ quan nhiệt tình hưởng ứng, luôn chấp hành và làm tốt công tác tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên. Phong trào văn nghệ, thể thao được Chi đoàn duy trì thường xuyên và nhân rộng. Hàng năm, tại các giải thi đấu thể thao cấp câu lạc bộ, cấp tỉnh, cấp khối, đoàn viên của Chi đoàn đều đạt được thành tích cao. Thông qua các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, đã xuất hiện nhiều đoàn viên ưu tú, được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Với những kết quả đã đạt được, trong nhiều năm qua, tập thể Chi đoàn Sở Tài chính luôn đạt danh hiệu tổ chức Đoàn vững mạnh và được Tỉnh đoàn khen thưởng, Đoàn khối cơ quan tỉnh trao tặng danh hiệu “Đơn vị xuất sắc”; nhiều đoàn viên của Chi đoàn đã được các cấp bộ Đoàn cấp trên khen thưởng./.

Các đổng chí trong Ban Chấp hành Chi đoàn tại Đại hội Đoàn Thanh niên (nhiệm kỳ 2012 – 2014)

Đăng ký dịch vụ công

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính thăm, làm việc với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và Sở Tài chính Ninh Bình năm 1998
  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và cán bộ ngành Tài chính Ninh Bình năm 2002
  • Giám đốc Sở Tài chính tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tại Đại hội Đảng toàn quốc khóa XI, tháng 01/2011

Truyền hình Ninh Bình

Lịch vạn niên

Google Maps