A14-8VHXH1BaoAnh1482012155320789
Bai-dinh-trang-an

TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm kiếm

Dự báo thời tiết

khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ngày 04/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND  v/v khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND đã quy định khung giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô cho các xe có số ghế thiết kế là 12, 16, 24, 25, 29, 30, 35, 41, 46, 52. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2017 và thay thế Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 06/9/2011 của UBND tỉnh Ninh Bình.

 Kèm theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình 37 2017 QĐ UBND

Vũ Thị Ngọc Ánh – Giá công sản

Đăng ký dịch vụ công

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính thăm, làm việc với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và Sở Tài chính Ninh Bình năm 1998
  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và cán bộ ngành Tài chính Ninh Bình năm 2002
  • Giám đốc Sở Tài chính tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tại Đại hội Đảng toàn quốc khóa XI, tháng 01/2011

Truyền hình Ninh Bình

Lịch vạn niên

Google Maps