image banner
Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
Ngày 15/06/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ, không bao gồm số liệu và báo cáo thuyết minh thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dự trữ quốc gia. Tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính có điểm khác biệt so với quy định tại Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 đó là quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và quy định hướng dẫn cụ thể về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ. Theo hướng dẫn của Thông tư này, đơn vị dự toán ngân sách cấp trên phải công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) được cấp có thẩm quyền giao; nguồn kinh phí khác và phân bổ cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc, các đơn vị được ủy quyền; Công khai các căn cứ, nguyên tắc, định mức phân bổ dự toán ngân sách. Đối với đơn vị sử dụng ngân sách, phải công khai dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền giao và nguồn kinh phí khác Đối với báo cáo công khai tài chính các cấp ngân sách: Thực hiện theo quy định tại Điều 19 của Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với ngân sách cấp huyện, thành phố. Về thời điểm báo cáo, Báo cáo dự toán ngân sách Nhà nước phải được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày được đơn vị dự toán cấp trên hoặc cấp có thẩm quyền giao đầu năm và điều chỉnh giảm hoặc bổ sung trong năm (nếu có); Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước hằng quý, 06 tháng phải được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc quý và 06 tháng; Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước hàng năm được công khai chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đơn vị báo cáo đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp; Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước phải được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày được đơn vị dự toán cấp trên hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thông tư 61/2017/TTBTC ngày 15/6/2017 tải tại đây thông tư 61

Hoàng Thị Bích Thảo - PP Hành chính sự nghiệp

Thông báo mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 613
  • Trong tuần: 11 510
  • Tất cả: 613923
image banner