A14-8VHXH1BaoAnh1482012155320789
Bai-dinh-trang-an

TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm kiếm

Dự báo thời tiết

Niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính, thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

Ngày 21/6/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 337/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình .

Theo Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Sở Tài chính có13 thủ tục hành chính chính  thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích . Trong đó : Lĩnh vực Tin học thống kê : 01 thủ tục hành chính ; Lĩnh vực Quản lý công sản : 03 thủ tục hành chính; Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp : 09 thủ tục hành chính . Việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công ích không những thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính, thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.

Kèm theo chi tiết các danh mục.

Tải file tại đây TTHC

Kèm theo file Quyết định 337/QĐ-UBND tại đây 337 ubnd

Phạm Thị Phượng – Văn phòng

Đăng ký dịch vụ công

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính thăm, làm việc với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và Sở Tài chính Ninh Bình năm 1998
  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và cán bộ ngành Tài chính Ninh Bình năm 2002
  • Giám đốc Sở Tài chính tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tại Đại hội Đảng toàn quốc khóa XI, tháng 01/2011

Truyền hình Ninh Bình

Lịch vạn niên