A14-8VHXH1BaoAnh1482012155320789
Bai-dinh-trang-an

TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm kiếm

Dự báo thời tiết

Phòng đầu tư xây dựng cơ bản

* Chức năng: Là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng giúp Giám đốc Sở trong công tác quản lý vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Phòng ðầu tư xây dựng cơ bản

– Từ trái qua phải:

+ Hàng dưới:

 1. Ð/c Nguyễn Thế Hưng, sinh năm 1988. Quê quán: Xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình;
 2. Ð/c Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1990. Quê quán: Xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình;
 3. Ð/c Nguyễn Ðức Thăng, Trưởng phòng, sinh năm 1981. Quê quán: Thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình;
 4. Ð/c Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh năm 1986. Quê quán: Phường Vân Giang, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình;
 5. Ð/c Vũ Huy Phong, Phó Trưởng phòng, sinh năm 1981. Quê quán: Xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình;
 6. Ð/c Vũ Việt Hưng, sinh năm 1983. Quê quán: Xã Yên Thành, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

+ Hàng trên:

 1. Ð/c Vũ Văn Sáng, Phó Trưởng phòng, sinh năm 1958. Quê quán: Xã Yên Hưng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình;
 2. Ð/c Vũ Thị Phương Chi, sinh năm 1990. Quê quán: Xã Yên Phú, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình;
 3. Ð/c Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1984. Quê quán: Xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình;
 4. Ð/c Ðặng Ngọc Viễn Mỹ, sinh năm 1984. Quê quán: Xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình;
 5. Ð/c Phạm Minh Ðức, sinh năm 1985. Quê quán: Xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

– Lãnh đạo phòng từ năm 1992 đến nay:

(Giai đoạn từ 1/1995 đến 2/2000 bộ phần đầu tư sáp nhập vào Cục Ðầu tư phát triển)

+ Trưởng phòng:

 1. Ð/c Lê Ngọc Anh (năm 1994 và từ tháng 2/2000 đến tháng 2/2010);
 2. Ð/c Dương Ðức Quân (từ tháng 3/2010 đến tháng 1/2014);
 3. Ð/c Hoàng Văn Kiên (từ tháng 3/2014 đến tháng 2/2015).
 4. Ð/c Nguyễn Ðức Thắng (từ tháng 2/2015 đến nay)

+ Phó phòng:

 1. Ð/c Ðỗ Anh Dũng (năm 1994);
 2. Ð/c Nguyễn Văn Ký (từ tháng 5/2004 đến tháng10/2008);
 3. Ð/c Nguyễn Ðức Thăng (từ tháng 10/2009 đến tháng 2/2014);
 4. Ð/c Vũ Nguyên Ðán (từ tháng 11/2004 đến tháng 02/2010).
 5. Ð/c Vũ Văn Sáng (từ năm 2007 đến nay)
 6. Ð/c Vũ Huy Phong (từ tháng 4/2010 đến nay)

* Thành tích:

– Năm 2011, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

– Năm 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2012 được Bộ Tài chính tặng Bằng khen

– Năm 2006, 2011 được UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

– Các năm: 2000-2004, 2008, 2010, 2013 được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Đăng ký dịch vụ công

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính thăm, làm việc với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và Sở Tài chính Ninh Bình năm 1998
 • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và cán bộ ngành Tài chính Ninh Bình năm 2002
 • Giám đốc Sở Tài chính tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tại Đại hội Đảng toàn quốc khóa XI, tháng 01/2011

Truyền hình Ninh Bình

Lịch vạn niên