A14-8VHXH1BaoAnh1482012155320789
Bai-dinh-trang-an

TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm kiếm

Dự báo thời tiết

Phòng Pháp chế

Phòng Pháp chế Sở Tài chính được thành lập tháng 10/2013 theo Quyết định số 541/QÐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh.

Phòng Pháp chế

* Chức năng: Phòng Pháp chế là phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính, có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong phạm vi lĩnh vực Sở quản lý; chịu sự quản lý, kiểm tra về công tác pháp chế của Sở Tư pháp và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế của Vụ pháp chế thuộc Bộ Tài chính.

–  Từ trái qua:

  1. Ð/c Nguyễn Phòng Thái – Phó trưởng phòng, sinh năm 1982. Quê quán: Xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình;
  2. Ð/c Phạm Thị Vân Anh, sinh năm 1981. Quê quán: Xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình;
  3. Ð/c Nguyễn Thị Tuyết Chinh – Phó trưởng phòng, ainh năm 1966. Quê quán: Xã Ninh Nhất, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình;
  4. Ð/c Nguyễn Thị Tú Linh – Phó trưởng phòng, Sinh năm 1978. Quê Quán: Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;
  5. Ð/c Ðỗ Văn Hoan – Trưởng phòng, sinh năm 1972. Quê quán: Xã Yên Tân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Ðịnh.

* Thành tích:

Năm 2013: Tập thể lao động xuất sắc.

Năm 2014: được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen.

Đăng ký dịch vụ công

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính thăm, làm việc với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và Sở Tài chính Ninh Bình năm 1998
  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và cán bộ ngành Tài chính Ninh Bình năm 2002
  • Giám đốc Sở Tài chính tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tại Đại hội Đảng toàn quốc khóa XI, tháng 01/2011

Truyền hình Ninh Bình

Lịch vạn niên

Google Maps