A14-8VHXH1BaoAnh1482012155320789
Bai-dinh-trang-an

TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm kiếm

Dự báo thời tiết

Phòng Quản lý giá – công sản

* Chức năng: Là Phòng chuyên môn thuộc Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá và tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh.

phong dau gia quan ly tai san

– Từ trái sang phải (Sai vị trí)

 1. Ð/c Ðinh Kim Yến, sinh năm 1969. Quê quán: Xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình;
 2. Ð/c Phạm Văn Ðiệp, sinh năm 1989. Quê quán: Xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình;
 3. Ð/c Vũ Bích Thảo, sinh năm 1971. Quê quán: Xã Yên Thành, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình;
 4. Ð/c Nguyễn Thanh Tùng – Phó Trưởng phòng, sinh năm 1978. Quê quán: Xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh, Ninh Bình;
 5. Ð/c Ðỗ Thị Phương Thảo – Phó Trưởng phòng, sinh năm 1980. Quê quán: Xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, Ninh Bình;
 6. Ð/c Ninh Ðức Tài – Trưởng phòng, sinh năm 1964. Quê quán: Xã Yên Hòa, Yên Mô, Ninh Bình;
 7. Ð/c Vũ Thị Ngọc Ánh, sinh năm 1987. Quê quán: Xã Yên Thành, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

– Lãnh đạo phòng từ năm 1992 đến nay:

+ Phòng Quản lý Công sản:

 1. Ð/c Ðặng Ngọc Ẩn, Trưởng phòng (từ năm 1998 đến năm 999);
 2. Ð/c Hoàng Thị Thanh, Trưởng phòng (từ năm 1999 đến năm 2002);
 3. Ð/c Vũ Nguyên Ðán, Phó Trưởng phòng (từ năm 1999 đến năm 2002).

Phòng Giá Công sản (Năm 2002 hợp nhất 2 phòng)

+ Trưởng phòng:

 1. Ð/c Phạm Thị Lan (từ năm 1992 đến năm 2004);
 2. Ð/c Nguyễn Minh Giang (từ năm 2004 đến năm 2008);
 3. Ð/c Dương Ðức Quân (từ năm 2008 đến năm 2010);
 4. Ð/c Hoàng Văn Kiên (từ năm 2010 đến tháng 3/2014);
 5. Ð/c Nguyễn Ðức Thăng (từ tháng 3/2014 đến tháng 1/2015);
 6. Ð/c Nguyễn Ðức Tài (từ tháng 2/2015 đến nay)

+ Phó phòng:

 1. Ð/c Nguyễn Minh Giang (từ năm 1992 đến năm 2004);
 2. Ð/c Vũ Nguyên Ðán (từ năm 2002 đến 2004);
 3. Ð/c Lê Thị Thanh Toán (từ năm 2006 đến 2012);
 4. Ð/c Vũ Bá Hoan (từ năm 2006 đến 2009);
 5. Ð/c Phạm Ðức Phú (từ năm 2009 đến 2010);
 6. Ð/c Nguyễn Thanh Tùng (từ năm 2010 đến nay)
 7. Ð/c Ðỗ Thị Phương Thảo (từ năm 2012 đến nay)

* Thành tích:

– Năm 1997, 2000, 2002 được Ban vật giá Chính phủ tặng Bằng khen

– Năm 2005, 2007, 2008, 2010, 2012 được Bộ Tài chính tặng Bằng khen

– Năm 1998, 2009, 2011, 2013 được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Đăng ký dịch vụ công

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính thăm, làm việc với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và Sở Tài chính Ninh Bình năm 1998
 • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và cán bộ ngành Tài chính Ninh Bình năm 2002
 • Giám đốc Sở Tài chính tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tại Đại hội Đảng toàn quốc khóa XI, tháng 01/2011

Truyền hình Ninh Bình

Lịch vạn niên

Google Maps