A14-8VHXH1BaoAnh1482012155320789
Bai-dinh-trang-an

TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm kiếm

Dự báo thời tiết

Phòng Quản lý ngân sách Huyện – xã

* Chức năng: Là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng giúp giám đốc Sở trong việc quản lý, tổng hợp về tài chính, nhiệm vụ thu chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn từ khâu lập, chấp hành và quyết toán ngân sách để tổng hợp chung vào ngân sách của tỉnh theo quy định của pháp luật.

Phòng Quản lý ngân sách

– Từ trái qua:

 1. Ð/c Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1982. Quê quán: Xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình;
 2. Ð/c Vương Thị Thơm, sinh năm 1981. Quê quán: Xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình;
 3. Ð/c Phạm Thị Kim Thanh – Trưởng phòng, sinh năm 1981. Quê quán: Xã Yên Từ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình;
 4. Ð/c Phạm Diệu Linh, sinh năm 1991. Quê quán: Xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình;
 5. Ð/c Ðinh Ngọc Lan, sinh năm 1984. Quê quán: Xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình;
 6. Ð/c Phạm Quý Quỳnh – Phó trưởng phòng, sinh năm 1975. Quê quán: Xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

– Lãnh đạo phòng từ năm 1992 đến nay:

+ Các đồng chí Trưởng phòng:

 1. Ð/c Nguyễn Văn Chính (từ tháng 1/1998 đến tháng 12/2000);
 2. Ð/c Phạm Văn Tài (từ tháng 5/2001 đến tháng 2/2004);
 3. Ð/c Vũ Thành Hưng (từ tháng 3/2004 đến tháng 2/2005);
 4. Ð/c Hà Trung Thành (từ tháng 3/2014 đến tháng 2/2015);
 5. Ð/c Phạm Thị Kim Thanh ( từ tháng 2/2015 đến nay)

+ Các đồng chí Phó Trưởng phòng:

 1. Ð/c Vũ Thành Hưng (từ tháng 10/1998 đến tháng 3/2001);
 2. Ð/c Bùi An Bình (từ tháng 9/1995 đến tháng 5/2001);
 3. Ð/c Mai Thị Thanh (từ tháng 10/2001 đến tháng 6/2003);
 4. Ð/c Phạm Ngọc Dũng (từ tháng 3/2003 đến tháng 2/2005);
 5. Ð/c Phạm Thị Kim Thanh (từ tháng 3/2014 đến tháng 2/2015).

* Thành tích:

– Năm 1999, 2003 được Bộ Tài chính tặng Bằng khen.

– Năm 2004 được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Đăng ký dịch vụ công

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính thăm, làm việc với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và Sở Tài chính Ninh Bình năm 1998
 • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và cán bộ ngành Tài chính Ninh Bình năm 2002
 • Giám đốc Sở Tài chính tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tại Đại hội Đảng toàn quốc khóa XI, tháng 01/2011

Truyền hình Ninh Bình

Lịch vạn niên