A14-8VHXH1BaoAnh1482012155320789
Bai-dinh-trang-an

TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm kiếm

Dự báo thời tiết

Phòng Tài chính doanh nghiệp

* Chức năng, nhiệm vụ chính:

– Là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc quản lý Nhà nước về công tác tài chính doanh nghiệp ở địa phương.

– Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện: các chính sách, chế độ quản lý tài chính các DNNN, hợp tác xã, kinh tế tập thể; bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước; đánh giá, xếp loại, sắp xếp lại, chuyển đổi hình thức sở hữu các DNNN, đơn vị sự nghiệp công lập; định giá tài sản hệ thống lưới điện các đơn vị trên địa bàn tỉnh để bàn giao cho công ty TNHH MTV Ðiện lực Ninh Bình quản lý và sử dụng theo quy định;

– Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện cơ chế, chính sách về tài chính, kế toán các DNNN, DN FDI trên địa bàn tỉnh.

Phòng Tài chính doanh nghiệp

– Từ trái qua:

 1. Ð/c Nguyễn Thu Hiền, sinh năm 1986. Quê quán: Xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình;
 2. Ð/c Phạm Thị Duyến sinh năm 1990. Quê quán: Xã Yên Phong, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình;
 3. Ð/c Vũ Nguyên Ðán – Trưởng phòng, sinh năm 1965. Quê quán: Xã Gia Tân, huyện Gia viễn, tỉnh Ninh Bình;
 4. Ð/c Ðinh Thị Vân, sinh năm 1960. Quê quán: Xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình;
 5. Ð/c Nguyễn Hải Yến, sinh năm 1988. Quê quán: Xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình;
 6. Ð/c Lê Thị Thanh Toán – Phó trưởng phòng, sinh năm 1963. Quê quán: Xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

– Nguyên Lãnh đạo Phòng từ năm 1992 đến nay:

+ Năm 1992-1994: Ð/c Nguyễn Văn Duyên – Trưởng phòng Tài vụ Xí nghiệp, thuộc Sở Tài chính – Vật giá.

+ Tháng 10 năm 1995, Cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình, thuộc Tổng cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước – Bộ Tài chính, được thành lập theo Nghị định của Chính phủ, với nhiệm vụ quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (bao gồm cả DN trung ương và DN địa phương).

+ Năm 1995-1999: Là Cục quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình, các đồng chí nguyên lãnh đạo phòng, gồm:

 1. Ð/c Nguyễn Thị Hảo – Cục Trưởng;
 2. Ð/c Nguyễn Văn Duyên – Cục phó;
 3. Ð/c Vũ Nguyên Ðán – Trưởng phòng TCHC;
 4. Ð/c Ðoàn Thị Minh Hải – Trưởng phòng NV1;
 5. Ð/c Phạm Thị Hồng – Phó trưởng phòng NV1;
 6. Ð/c Nguyễn Văn Soạn – Trưởng phòng NV2;
 7. Ð/c Ðỗ Văn Dung – Phó trưởng phòng NV2;

+ Tháng 10 năm 1999, theo Nghị định của Chính phủ, Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Tổng cục QLV & TSNN – Bộ Tài Chính, được sáp nhập về sở tài chính các tỉnh, thành phố. Lúc này, đặt tên là: Phòng Tài chính doanh nghiệp, thuộc Sở Tài chính.

Năm 2000 – 2008: Ð/c Ðoàn Thị Minh Hải – Trưởng phòng TCDN (từ năm 2000-2008);

 1. Ð/c Hoàng Văn Kiên – Trưởng phòng TCDN (năm 2009);
 2. Ð/c Vũ Nguyên Ðán – Trưởng phòng TCDN (từ năm 2010 đến nay).

* Thành tích:

– Năm 2007, 2010, 2012, 2014 được Bộ Tài chính tặng Bằng khen;

– Năm 2006, 2009, 2011, 2013 được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen;

– Năm 2008, được Giám đốc Sở tặng Giấy khen.

Đăng ký dịch vụ công

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính thăm, làm việc với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và Sở Tài chính Ninh Bình năm 1998
 • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và cán bộ ngành Tài chính Ninh Bình năm 2002
 • Giám đốc Sở Tài chính tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tại Đại hội Đảng toàn quốc khóa XI, tháng 01/2011

Truyền hình Ninh Bình

Lịch vạn niên