A14-8VHXH1BaoAnh1482012155320789
Bai-dinh-trang-an

TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm kiếm

Dự báo thời tiết

Phòng Tài chính, Hành chính sự nghiệp

* Chức năng: Là phòng chuyên môn thuộc Sở, giúp Giám đốc Sở quản lý tài chính, ngân sách thuộc các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật.

Phòng Tài chính Hành chính

– Từ trái qua:

 1. Ð/c Nguyễn Phong Thái, sinh năm 1982. Quê quán: Xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
 2. Ð/c Trịnh Thị Hà Giang, sinh năm 1985. Quê quán: Xã Ninh Phúc, TPNB, tỉnh Ninh Bình;
 3. Ð/c Hoàng Thị Bích Thảo – Phó trưởng phòng, sinh năm 1973. Quê quán: Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình;
 4. Ð/c Phạm Thị Sáu, sinh năm 1980. Quê quán: Xã Khánh Hồng,huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình;
 5. Ð/c Vũ Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1988. Quê quán: Xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình;
 6. Ð/c Nguyễn Văn Sáng – Phó trưởng phòng, sinh năm 1981. Quê quán: Xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình;
 7. Ð/c Ðoàn Thị Minh Hải – Trưởng phòng, sinh năm 1961. Quê quán: Xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Ðịnh;
 8. Ð/c Bùi Thị Hồng Gấm – Phó trưởng phòng, sinh năm 1974. Quê quán: Xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình;
 9. Ð/c Nguyễn Thị Minh Thu, Sinh năm 1981. Quê quán: Xã Ninh An – huyện Hoa Lư – tỉnh Ninh Bình;
 10. Ð/c Ðỗ Thị Thu Hằng, sinh năm 1991. Quê quán: Xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình;
 11. Ð/c Nguyễn Tất Dũng, sinh năm 1987. Quê quán: Xã Ninh Nhất, TPNB, tỉnh Ninh Bình;

– Lãnh đạo phòng HCSN từ năm 1992 đến nay

+ Trưởng phòng:

 1. Ð/c Bùi Thị Thanh (từ tháng 4/1992 đến …);
 2. Ð/c Ðặng Ngọc Ẩn (từ ………. đến T11/1996);
 3. Ð/c Nguyễn Thị Oanh (từ tháng 12/1996 đến tháng 3/1999);
 4. Ð/c Phạm Ðức Phán (từ tháng 10/1999 đến tháng 2/2004);
 5. Ð/c Hoàng Thị Thanh (từ tháng 6/2004 đến tháng 3/2009);
 6. Ð/c Ðoàn Thị Minh Hải ( từ tháng 3/2009 đến nay).

+ Quyền trưởng phòng:

 1. Ð/c Ðỗ Văn Dũng (Từ tháng 4/1999 – tháng 9/1999)

+ Phó trưởng phòng phụ trách phòng

 1. Vũ Ðức Quảng (từ tháng 3/2004 – tháng 6/2004)

+ Phó trưởng phòng:

 1. Ð/c Ðặng Ngọc Ẩn (từ tháng 4/1992 đến ………..);
 2. Ð/c Nguyễn Thị Oanh (từ tháng 4/1992 đến tháng11/1996);
 3. Ð/c Mai Thị Thanh (từ tháng12/1997 đến tháng10/2001);
 4. Ð/c Trần Thị Mạc (từ tháng 9/1999 đến tháng 6/2005);
 5. Ð/c Vũ Ðức Quảng (từ tháng 9/2003 đến tháng 2/2004);
 6. Ð/c Ninh Ðức Tài (từ tháng 4/2005 đến tháng 4/2013);
 7. Ð/c Trần Thị Hường (từ tháng 10/2005 đến tháng 7/2012);
 8. Ð/c Ðỗ Thị Phương Thảo (từ tháng 8/2011 đến tháng 4/2013);
 9. Ð/c Bùi Thị Hồng Gấm (từ tháng 4/2013 đến nay)
 10. Ð/c Hoàng Thị Bích Thao (từ tháng 10/2013 đến nay)
 11. Ð/c Nguyễn Văn Sáng ( từ tháng 11/2014 đến nay)

*Thành tích:

– Năm 2006, 2008, 2010, 2012 được Bộ Tài chính tặng Bằng khen

– Năm 2005, 2007, 2009, 2011, 2014 được UBND tỉnh tặng Bằng khen

Đăng ký dịch vụ công

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính thăm, làm việc với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và Sở Tài chính Ninh Bình năm 1998
 • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và cán bộ ngành Tài chính Ninh Bình năm 2002
 • Giám đốc Sở Tài chính tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tại Đại hội Đảng toàn quốc khóa XI, tháng 01/2011

Truyền hình Ninh Bình

Lịch vạn niên

Google Maps