A14-8VHXH1BaoAnh1482012155320789
Bai-dinh-trang-an

TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm kiếm

Dự báo thời tiết

Phòng Thanh tra tài chính

*Chức năng: Là bộ phận thuộc Sở có chức năng giúp Giám đốc Sở thực hiện thanh tra các hoạt động về tài chính, ngân sách và giá cả trên địa bàn.

Phòng Thanh tra tài chính

– Từ trái qua:

+ Hàng dưới:

 1. Ð/c Tô Thị Thanh Tâm, sinh năm 1989. Quê quán: Xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình;
 2. Ð/c Trần Thị Hường , Phó Chánh Thanh tra, sinh năm 1961. Quê quán: Xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An;
 3. Ð/c Bùi Thị Kim Quyên – Phó Chánh Thanh tra, sinh năm 1969. Quê quán: Xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình;
 4. Ð/c Nguyễn Thị Bích Phượng, sinh năm 1988. Quê quán: Xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình;
 5. Ð/c Ngô Thị Thanh Dung, sinh năm 1976. Quê quán: Xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa;
 6. Ð/c Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1983. Quê quán: Phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

+ Hàng trên:

 1. Ð/c Phạm Quý Quỳnh – Nguyên Phó chánh thanh tra, sinh năm 1975. Quê quán: Xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình;
 2. Ð/c Trần Quang Dân, sinh năm 1959. Quê quán: Xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình;
 3. Ð/c Phạm Ngọc Dũng – Chánh thanh tra , sinh năm 1962. Quê quán: Xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình;
 4. Ð/c Nguyễn Trường Giang, sinh năm 1988. Quê quán: Xã Khánh Dương, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình;
 5. Ð/c Hà Việt Dũng, sinh năm 1965. Quê quán: Xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

– Nguyên lãnh đạo phòng từ năm 1992 đến nay:

+ Chánh Thanh tra:

 1. Ð/c Nguyễn Thị Mía (từ năm năm 1992 đến năm 1993);
 2. Ð/c Phạm Văn Tài (từ năm 1994 đến năm1999);
 3. Ð/c Phạm Thị Liên (Quyền Chánh Thanh tra từ năm 2000 đến năm 2003);
 4. Ð/c Nguyễn Văn Soạn (từ năm 2003 đến tháng 4/2008);
 5. Ð/c Phạm Ngọc Dũng (từ tháng 4/2008 đến nay)

+ Phó Chánh Thanh tra:

 1. Ð/c Phạm Văn Tài (từ năm 1992- 1993);
 2. Ð/c Phạm Thị Liên (từ năm 1992- 2000);
 3. Ð/c Phạm Ngọc Dũng (từ tháng 4/2006 đến tháng 3/2008);
 4. Ð/c Nguyễn Thị Hà (năm 2007, 2008, 2009);
 5. Ð/c Ðỗ văn Hoan (từ tháng 01/2007 đến tháng 3/2010);
 6. Ð/c Hà Thị Hương (năm 2011);
 7. Ð/c Phạm Quý Quỳnh (từ tháng 10/2009 đến tháng 01/2015);
 8. Ð/c Trần Thị Hường (từ năm 2012 đến nay);
 9. Ð/c Bùi Thị Kim Quyên (từ năm 2011 đến nay).

* Thành tích:

– Giai đoạn 1992 – 1996: Nhận được 01 bằng khen của UBND tỉnh có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác quản lý Tài chính Ngân sách.

– Giai đoạn 1996 – 2000: Nhận được 06 bằng khen (04 bằng khen của UBND tỉnh, 02 bằng khen của Bộ Tài Chính) có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác quản lý Tài chính Ngân sách.

– Giai đoạn 2000 – 2013: Nhận được 12 bằng khen (05 bằng khen của UBND tỉnh, 05 bằng khen của BTC, 01 bằng khen của TTCP, 01 bằng khen của Ban chỉ đạo 127/TW) có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác quản lý Tài chính Ngân sách và công tác đấu tranh chống hàng giả, buôn lậu thương mại.

Đăng ký dịch vụ công

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính thăm, làm việc với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và Sở Tài chính Ninh Bình năm 1998
 • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và cán bộ ngành Tài chính Ninh Bình năm 2002
 • Giám đốc Sở Tài chính tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tại Đại hội Đảng toàn quốc khóa XI, tháng 01/2011

Truyền hình Ninh Bình

Lịch vạn niên

Google Maps