A14-8VHXH1BaoAnh1482012155320789
Bai-dinh-trang-an

TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm kiếm

Dự báo thời tiết

Phòng tổng hợp ngân sách

* Chức năng:  Là phòng chuyên môn thuộc Sở giúp Giám đốc Sở quản lý quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

tcth

– Từ trái qua phải:

 1. Ð/c Nguyễn Thị Ánh Hường – Phó Trưởng phòng, sinh năm 1961. Quê quán: Xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên;
 2. Ð/c Ðinh Quang Hòa, Chuyên viên, sinh năm 1990. Quê quán: Xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình;
 3. Ð/c Hoàng Văn Kiên – Trưởng Phòng, sinh năm 1973. Quê quán: Xã Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình , tỉnh Ninh Bình;
 4. Ð/c Ðinh Việt Cường, Chuyên viên, sinh năm 1992. Quê quán: Xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình;
 5. Ð/c Lê Văn Cường – Nguyên Trưởng Phòng, sinh năm 1981. Quê quán: Xã Thiệu Châu, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa;
 6. Ð/c Bùi Ðức Hoàn, Chuyên viên, sinh năm 1985. Quê quán: Xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình;
 7. Ð/c Ðinh Thị Thuỳ, Chuyên viên, sinh năm 1990. Quê quán: Xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Ðịnh;
 8. Ð/c Nguyễn Lê Dung – Phó Trưởng phòng, sinh năm 1983. Quê quán: Xã Gia Lâm, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

– Lãnh đạo phòng từ năm 1992 đến nay:

+ Trưởng phòng:

 1. Ð/c Ðinh Trịnh Hải (từ năm 1992 đến năm 1996);
 2. Ð/c Phạm Ðức Phán (từ năm 1996 đến năm 1999 và năm 2004);
 3. Ð/c Nguyễn Thị Oanh (từ năm 1999 đến năm 2004);
 4. Ð/c Trần Song Tùng (từ năm 2004 đến năm 2009);
 5. Ð/c Lê Văn Cường (từ năm 2009 đến năm 2015).

+ Phó phòng:

 1. Ð/c Lê Ngọc Anh (từ năm 1992 đến năm 993);
 2. Ð/c Ðỗ Anh Dũng (từ năm 1994 đến năm 1999);
 3. Ð/c Vũ Ðức Quảng (từ năm 1999 đến năm 2003);
 4. Ð/c Trần Song Tùng (từ năm 2003 đến năm 2004);
 5. Ð/c Phạm Ngọc Dũng (từ năm 2005 đến năm 2006);
 6. Ð/c Dương Ðức Quân (từ năm 2006 đến năm 2010);
 7. Ð/c Ðinh Vạn Vũ (từ năm 2010 đến năm 2011);
 8. Ð/c Phạm Thị Kim Thanh (từ năm 2011 đến năm 2014).

* Thành tích:

– Năm 2011, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

– Năm 1992, 1994, 1996, 1998, 2004, 2005, 2007, 2010, 2012, 2013 được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

– Năm 1993, 1994, 1995, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2014 được Bộ Tài chính tặng Bằng khen.

Đăng ký dịch vụ công

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính thăm, làm việc với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và Sở Tài chính Ninh Bình năm 1998
 • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và cán bộ ngành Tài chính Ninh Bình năm 2002
 • Giám đốc Sở Tài chính tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tại Đại hội Đảng toàn quốc khóa XI, tháng 01/2011

Truyền hình Ninh Bình

Lịch vạn niên