A14-8VHXH1BaoAnh1482012155320789
Bai-dinh-trang-an

TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm kiếm

Dự báo thời tiết

Triển khai hội nghị tập huấn đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo Thông tư 185/2015/TT-BTC

Sáng ngày 12/12/2017, Sở Tài chính Ninh Bình phối hợp với Cục Tin học và Thống kê Tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn cho các đơn vị đăng ký mã số đơn vị quan hệ với ngân sách (ĐVQHNS) trực tuyến mức độ 4 theo Thông tư 185/2015/TT-BTC

Tham gia lớp tập huấn có các đồng chí là giảng viên Cục Tin học và Thống kê Tài chính (Bộ Tài chính), các đồng chí lãnh đạo,chuyên viên của các phòng chuyên môn trực thuộc sở và gần 260 ĐVQHNS trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Khung cảnh khai mạc buổi tập huấn

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là một trong những cải cách thủ tục hành chính ở cấp độ cao trong đó người sử dụng đăng ký, nộp hồ sơ và nhận kết quả ngay trên hệ thống mạng internet. Nếu áp dụng thành công dịch vụ hành chính công này sẽ giúp các tổ chức, đơn vị giảm thiểu thời gian (từ 5 ngày xuống 2 ngày) và chi phí đi lại. Tuy nhiên, thủ tục này cũng đòi hỏi người sử dụng phải được trang bị kiến thức về truy cập mạng, máy scan quét tài liệu… Để có thể triển khai và áp dụng rộng rãi thủ tục hành chính nói trên đòi hỏi phải thực hiện theo lộ trình ở một số đơn vị đăng ký có đủ điều kiện tiến tới áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Chính vì vậy, việc mở lớp tập huấn đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là hết sức cần thiết và cần phải sớm được triển khai.

Đồng chí giảng viên của cục Tin học và Thống kê giảng tại lớp tập huấn

Các ĐVQHNS cũng có thể truy cập vào giao diện đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngay tại giao diện cổng thông tin địa chỉ của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình tại địa chỉ http://sotaichinh.ninhbinh.gov.vn/

Giao diện để truy cập đến giao diện đăng ký mã số trực tuyến

Sau khi kết thúc lớp tập huấn, toàn bộ học viên đã nắm được cách thức đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

 Ninh Đức Phú – Phòng Tin học và Thống kê

Đăng ký dịch vụ công

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính thăm, làm việc với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và Sở Tài chính Ninh Bình năm 1998
  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và cán bộ ngành Tài chính Ninh Bình năm 2002
  • Giám đốc Sở Tài chính tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tại Đại hội Đảng toàn quốc khóa XI, tháng 01/2011

Truyền hình Ninh Bình

Lịch vạn niên

Google Maps