A14-8VHXH1BaoAnh1482012155320789
Bai-dinh-trang-an

TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm kiếm

Dự báo thời tiết

Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính công

* Chức năng:

 Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Ninh Bình là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tài chính có chức năng giúp Giám đốc Sở Tài chính thực hiện một số nhiệm vụ quản lý về tài chính, tài sản và cung cấp dịch vụ về tài chính.

Trung tâm Tư vấn và dịch vụ

– Từ trái qua phải hàng ngồi:

 1. Ð/c Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1984, Quê quán: Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

2 Ð/c Ðinh Thị Thủy, sinh năm 1987, Quê quán: Xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

 1. Ð/c Nguyễn Thị Len, sinh năm 1983, Quê quán: Xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
 2. Ð/c Ðinh Thị Hiên, sinh năm 1987, Quê quán: Xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
 3. Ð/c Ðặng Thị Thùy Linh, sinh năm 1992, Quê quán: Xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
 4. Ð/c Bùi Thị Hòa, sinh năm 1988, Quê quán: Xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
 5. Ð/c Ðinh Thị Hương Quý, sinh năm 1983, Quê quán: Xã Gia Lâm, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
 6. Ð/c Ðào Thị Ngọc Loan, sinh năm 1984, Quê quán: Xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Ninh Bình.
 7. Ð/c Nguyễn Thị Hoàng Anh, sinh năm 1990, Quê quán: Xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
 8. Ð/c Phạm Thị Bưởi, sinh năm 1982, Quê quán: Xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

– Từ trái qua phải hàng đứng:

 1. Ð/c Ðinh Kim Trọng, sinh năm 1980, Quê quán: Xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
 2. Ð/c Hoàng Hải Toàn-Giám đốc Trung tâm, sinh năm 1958, Quê quán: Xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
 3. Ð/c Vũ Văn Sử, sinh năm 1983, Quê quán: Xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
 4. Ð/c Ðinh Gia Thức, sinh năm 1987, Quê quán: Xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
 5. Ð/c Lã Hồng Thanh – Phó Giám đốc Trung tâm, sinh năm 1974, Quê quán: Xã Ðồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
 6. Ð/c Lê Văn Tú, sinh năm 1983, Quê quán: Xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Ðịnh.
 7. Ð/c Ðặng Ngọc An – Phó Giám đốc Trung tâm, sinh năm 1970, Quê quán: Xã Tân Thành, huyện Tân Hồng, Tỉnh Ðồng Tháp.
 8. Ð/c Hoàng Thanh Tùng, sinh năm 1986, Quê quán: Xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
 9. Ð/c Phạm Xuân Dương, sinh năm 1974, Quê quán: Xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

– Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Trung tâm từ năm 1992 đến nay:

+ Giám đốc:

 1. Ð/c Vũ Thành Hưng (từ năm 2005 – tháng 3/2013);
 2. Ð/c Hoàng Hải Toàn (từ tháng 4/2013 đến nay)

+ Phó Giám đốc:

 1. Ð/c Vũ Văn Sáng (từ năm 2005 – 2007);
 2. Ð/c Hoàng Văn Kiên (từ năm 2005 -tháng 3/2009);
 3. Ð/c Nguyễn Ngọc Quý (từ năm 2007 – tháng 3/2010);
 4. Ð/c Ðỗ Văn Hoan (từ năm 2010 – tháng 10/2013);
 5. Ð/c Lã Hồng Thanh (từ năm 2009 đến nay)
 6. Ð/c Ðặng Ngọc An ( từ năm 2010 đến nay).

* Thành tích:

– Năm 2005, 2007 và 2014 được UBND tỉnh Ninh Bình tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc;

– Năm 2009, 2011 và 2012, được UBND tỉnh Ninh Bình tặng thưởng Bằng khen.

– Năm 2008, 2010 và 2013, được Bộ Tài chính tặng thưởng Bằng khen;

– Từ năm 2005 đến nay, Chi bộ luôn được công nhận là “Tổ chức cơ sở Ðảng trong sạch – vững mạnh”. Năm 2014, Chi bộ được Tỉnh ủy Ninh Bình tặng thưởng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác Ðảng giai đoạn 2010 – 2014.

Đăng ký dịch vụ công

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính thăm, làm việc với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và Sở Tài chính Ninh Bình năm 1998
 • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và cán bộ ngành Tài chính Ninh Bình năm 2002
 • Giám đốc Sở Tài chính tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tại Đại hội Đảng toàn quốc khóa XI, tháng 01/2011

Truyền hình Ninh Bình

Lịch vạn niên