A14-8VHXH1BaoAnh1482012155320789
Bai-dinh-trang-an

Tìm kiếm

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính thăm, làm việc với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và Sở Tài chính Ninh Bình năm 1998
  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và cán bộ ngành Tài chính Ninh Bình năm 2002
  • Giám đốc Sở Tài chính tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tại Đại hội Đảng toàn quốc khóa XI, tháng 01/2011
Trích yếu
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Số, Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải về
Tải về
24/2016/QĐ-UBND Ban hành quy định trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước thuộc thẩm quyển quản lý của UBND tỉnh Ninh Bình 27/9/2016 03/11/2016 Tải về
25/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí đối với chương trình đào tạo đại trà trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021. 04/08/2016 Tải về
Thông tư  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số ..../2016/NĐ-CP ngày .... tháng .... năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước Tải về
Dự Thảo nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước Tải về
Dự thảo Quyết định Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên  ngân sách nhà nước năm 2017 Tải về
50/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 01/06/2016 15/7/2016 Tải về
14/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của trang thông tin điện tử nội bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 8/6/2016 18/6/2016 Tải về
15/2016/QĐ-UBND Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình. 06/07/2016 16/7/2016 Tải về
TT 09/2016/TT-BTC quy định về quyết toán dự  án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước 18/1/2016 Tải về
Trang 1 of 41234