A14-8VHXH1BaoAnh1482012155320789
Bai-dinh-trang-an

Tìm kiếm

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính thăm, làm việc với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và Sở Tài chính Ninh Bình năm 1998
  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và cán bộ ngành Tài chính Ninh Bình năm 2002
  • Giám đốc Sở Tài chính tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tại Đại hội Đảng toàn quốc khóa XI, tháng 01/2011

Ngày 04/8/2016, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND về việc Quy định mức thu học phí đối với chương trình đào tạo đại trà trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021.

Các nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND:

  1. Quy định cụ thể mức thu học phí hệ chính quy đối với chương trình đào tạo đại trà trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp tại các trường Đại học Hoa Lư, trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình, trường Trung cấp Nghề Nho Quan, trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Tại chức Ninh Bình từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021.
  2. Đối với phương thức giáo dục thường xuyên: Các trường Đại học Hoa Lư, Cao đẳng y tế Ninh Bình, Trung cấp nghề Nho Quan, Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật và Tại chức Ninh Bình chủ động tính toán và quy định mức thu học phí đào tạo đại học và giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo phương thức giáo dục thường xuyên thực hiện theo sự thỏa thuận giữa người học và nhà trường và phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, mức thu không vượt quá 150% mức thu học phí so với hệ đào tạo chính quy tương ứng cùng trình độ đào tạo, nhóm ngành, chuyên ngành và nghề đào tạo theo chương trình đào tạo đại trà tại trường.
  3. Thời gian thu học phí: 10 tháng/năm.
  4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016, thay thế Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 Quy định mức học phí đối với giáo dục hệ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý từ học kỳ II năm học 2011 – 2012 đến năm học 2014 – 2015.
  5. Ngày 04/8/2016, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND về việc Quy định mức thu học phí đối với chương trình đào tạo đại trà trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021.

    Vũ Thị Ngọc Ánh – Phòng Giá Công Sản

Số, Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải về
25/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí đối với chương trình đào tạo đại trà trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021. 04/08/2016 Tải về