A14-8VHXH1BaoAnh1482012155320789
Bai-dinh-trang-an

TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm kiếm

Dự báo thời tiết

Văn phòng

* Chức năng: Là bộ phận thuộc Sở có chức năng giúp Giám đốc Sở quản lý công tác tổ chức, bộ máy, biên chế, hành chính, văn thư, lưu trữ, tổng hợp.

Văn phòng

– Từ trái qua:

+ Hàng trên:

 1. Ð/c Ðinh Văn Thực, Sinh năm 1971. Quê quán: Xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình;
 2. Ð/c Bùi Danh Vinh – Phó Chánh Văn phòng, sinh năm 1962. Quê quán: Xã Ninh Nhất, huyện Hoa Lư, Ninh Bình;
 3. Ð/c Nguyễn Văn Thương, Sinh năm 1976, quê quán xã Ninh Nhất, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
 4. Ð/c Hà Trung Thành – Chánh Văn phòng, sinh năm 1972. Quê quán: Xã Yên Hòa, Yên Mô, Ninh Bình
 5. Ð/c Ninh Ðức Tài – Nguyên Chánh Văn phòng, sinh năm 1964. Quê quán: Xã Yên Hòa, Yên Mô, Ninh Bình;
 6. Ð/c Trịnh Ðình Phú, sinh năm 1981. Quê quán: Xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình;
 7. Ð/c Ðinh Ðăng Ðịnh, sinh năm 1963. Quê quán: Xã Yên Phúc, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Ðịnh.

+ Hàng dưới:

 1. Ð/c Vũ Thị Thanh Hoa, sinh năm 1984. Quê quán: Xã Vũ Hồng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình;
 2. Ð/c Phạm Thị Thu Hà – Phó Chánh Văn phòng, sinh năm 1981. Quê quán: Xã Khánh Lợi, huyện yên Khánh, Ninh Bình;
 3. Ð/c Ðỗ Thị Hương, sinh năm 1960. Quê quán: Xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình;
 4. Ð/c Phạm Thị Phượng, sinh năm 1973. Quê quán: Xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình;
 5. Ð/c Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1983. Quê quán: Xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

– Nguyên lãnh đạo phòng từ năm 1992 đến nay:

+ Trưởng phòng:

 1. Ð/c Nguyễn Thị Nhạn (từ năm 1992 đến năm 1994);
 2. Ð/c Vũ Xuân Hiệp (từ năm1994 đến tháng 04/1999);
 3. Ð/c Phạm Ðức Phán(từ 4/1999 đến tháng 10/1999);
 4. Ð/c Nguyễn Văn Soạn (từ tháng 10/1999 đến tháng 5/2002)
 5. Ð/c Hoàng Thị Thanh (từ tháng 5/2002 đến tháng 6/2004);
 6. Ð/c Vũ Ðức Quảng (từ tháng 6/2004 đến tháng 3/2005)
 7. Ð/c Nguyễn Văn Soạn (từ …………..)
 8. Ð/c Hoàng Hải Toàn (từ năm 2005 – 2013);
 9. Ð/c Ninh Ðức Tài (từ 4/2013 – 1/2015);
 10. Ð/c Hà Trung Thành (từ tháng 2/2015 đến nay).

+ Phó phòng:

 1. Ð/c Vũ Xuân Hiệp (từ năm 1992 đến năm 1994);
 2. Ð/c Phạm Thế Hùng (từ 4/2006 đến 8/2009);
 3. Ð/c Nguyễn Minh Việt (từ 7/2011 đến 7/2012);
 4. Ð/c Bùi Danh Vinh (từ năm 1994 đến nay);
 5. Ð/c Phạm Thị Thu Hà (từ tháng 1/2014 đến nay).

* Thành tích:

– Năm 2010, được UBND tỉnh tặng Bằng khen

– Năm 2011, 2013 được Bộ Tài chính tặng Bằng khen

– Năm 2012 được UBND tỉnh tặng Tập thể Lao động xuất sắc.

Đăng ký dịch vụ công

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính thăm, làm việc với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và Sở Tài chính Ninh Bình năm 1998
 • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và cán bộ ngành Tài chính Ninh Bình năm 2002
 • Giám đốc Sở Tài chính tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tại Đại hội Đảng toàn quốc khóa XI, tháng 01/2011

Truyền hình Ninh Bình

Lịch vạn niên