A14-8VHXH1BaoAnh1482012155320789
Bai-dinh-trang-an

Xin ý kiến đóng góp vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Thực hiện Văn bản số 622/UBND-VP5 ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh v/v phương án giá dịch vụ chuyển từ phí sang giá do UBND tỉnh định giá.

Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Công thương, UBND các huyện, Thành phố xây dựng “Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”.

Để thực hiện theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài chính trân trọng đề nghị các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý vào Dự thảo Quyết định nêu trên (có Dự thảo kèm theo). Mọi ý kiến đóng góp gửi về địa chỉ: Sở Tài chính Ninh Bình – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình (SĐT: 02293.872.176).

Tải file dự thảo đính kèm Dự thảo Quyết định

Vũ Thị Ngọc Ánh – Giá công sản

Đăng ký dịch vụ công

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính thăm, làm việc với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và Sở Tài chính Ninh Bình năm 1998
  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và cán bộ ngành Tài chính Ninh Bình năm 2002
  • Giám đốc Sở Tài chính tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tại Đại hội Đảng toàn quốc khóa XI, tháng 01/2011

Truyền hình Ninh Bình

Lịch vạn niên

Google Maps