image banner
DANH MỤC TTHC ĐÃ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TTHC ĐƯỢC CÔNG BỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH

GHI CHÚ

I

Lĩnh vực Tin học và Thống kê

 

 

1

Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

595/QĐ-UBND ngày 25/12/2019

 

II

Lĩnh vực Quản lý giá

 

 

1

Thủ tục Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

595/QĐ-UBND ngày 25/12/2019

 

2

Thủ tục Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh

 

3

Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá

 

III

Lĩnh vực Quản lý Công sản

 

 

1

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

 

595/QĐ-UBND ngày 25/12/2019

 

2

 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

 

 

3

Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công.

 

 

4

 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư

 

 

5

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước.

 

 

6

 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

 

 

7

Quyết định điều chuyển tài sản công

 

 

 

8

 Quyết định bán tài sản công

 

595/QĐ-UBND ngày 25/12/2019

 

9

Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

 

 

10

Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công

 

 

11

 Quyết định thanh lý tài sản công

 

 

12

Quyết định tiêu hủy tài sản công

 

 

13

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

 

 

14

Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại.

 

 

15

 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê.

 

 

16

 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết.

 

 

 

17

 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc

 

 

18

Mua quyển hóa đơn

 

 

19

Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án

 

 

20

 Mua hóa đơn lẻ

 

 

21

 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

 

 

22

Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 

 

23

Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước

 

 

24

 Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên

 

 

25

Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu.

 

 

 

 

 

 

IV

Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp

 

 

1

Thủ tục lập, phân bổ dự toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

 

595/QĐ-UBND ngày 25/12/2019

 

2

 Thủ tục tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản.

 

 

3

Thủ tục thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

 

 

4

 Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

 

 


Thông báo mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 91
  • Trong tuần: 13 406
  • Tất cả: 689079
image banner