image banner
20 : Mua hóa đơn lẻ

              1. Trình tự thực hiện:

   Bước 1: Đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn lẻ có văn bản đề nghị mua hóa đơn gửi đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: đường Nguyễn Bặc, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ) theo quy định của Nhà nước, hoặc qua dịch vụ bưu chính; hoặc  nộp trên cổng dịch vụ công của tỉnh.

            Bước 2: Cơ quan tài chính căn cứ công văn đề nghị và các hồ sơ liên quan bán hóa đơn theo số lượng đăng ký, phù hợp với thực tế tài sản bán.

Ghi chú: Người được cơ quan cử đi mua hóa đơn phải xuất trình các giấy tờ có liên quan đến việc mua hóa đơn cho cơ quan tài chính; cụ thể :

- Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị được mua hóa đơn do người đứng đầu cơ quan ký, đóng dấu: 01 bản chính;

- Chứng minh nhân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (còn trong thời hạn sử dụng  theo quy định của pháp luật) của người trực tiếp mua hóa đơn; Trường hợp cơ quan tài chính truy xuất được dữ liệu về người được cơ quan cử đến mua hóa đơn từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không phải xuất trình các giấy tờ này;

- Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền và các giấy tờ có liên quan đến việc bán tài sản : 01 bản sao.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại tới Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình; hoặc qua dịch vụ bưu chính; hoặc nộp trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.ninhbinh.gov.vn.

          3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

         a) Thành phần hồ sơ:

         - Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị mua hóa đơn bán tài sản công do người đứng đầu cơ quan ký, đóng dấu: 01 bản chính;

         - Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền: 01 bản sao;

         - Các văn bản, giấy tờ khác có liên quan (nếu có): 01 bản sao.

         b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

         4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

         5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức xử lý bán tài sản công.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính Ninh Bình.

         7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

         8. Phí, lệ phí (nếu có): Không.

         9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

         10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Thông báo mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 1349
  • Trong tuần: 7 594
  • Tất cả: 786742
image banner