image banner
1. Thủ tục lập, phân bổ dự toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các cơ sở hoạt động công ích lập dự toán kinh phí gửi tới Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: đường Nguyễn Bặc, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ) theo quy định của Nhà nước, hoặc qua dịch vụ bưu chính; hoặc  nộp trên cổng dịch vụ công của tỉnh, đồng thời gửi tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: số 02 đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình;  trong giờ làm việc hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm cho công tác sản xuất, cung ứng, lưu giữ sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản gửi Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình xem xét, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình quyết định.

Bước 3: Trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình; hoặc qua dịch vụ bưu chính; hoặc nộp trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.ninhbinh.gov.vn.

Thành phần hồ sơ:

- Dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm cho công tác sản xuất, cung ứng, lưu giữ sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời hạn giải quyết: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân bổ dự toán ngân sách đã được giao trước ngày 31 tháng 12 năm trước.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ sở hoạt động công ích.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quyết định phân bổ kinh phí trợ giá sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản cho các cơ sở hoạt động công ích.

Phí lệ phí:  Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 của Quốc Hội;

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước.

- Thông tư 116/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh quyết toán kinh phí, sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản.

Thông báo mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 255
  • Trong tuần: 13 570
  • Tất cả: 689243
image banner