image banner
Chương trình tổng thể của tỉnh Ninh Bình về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Văn bản số 03/UBND-VP5 ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2022. Ngày 10/02/2022, Sở Tài chính đã tổng hợp xây dựng dự thảo Chương trình tổng thể của tỉnh Ninh Bình về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, trình UBND tỉnh tại Văn bản số 337/STC-TTr.

Với mục tiêu của THTK, CLP năm 2022 là thực hiện quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP trong các lĩnh vực, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế; phòng, chống, khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Dự thảo Chương trình gồm 04 phần: (1) Mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; (2) Một số chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực; (3) Giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí; (4) Tổ chức thực hiện. Chi tiết tại Dự thảo Chương trình tổng thể của tỉnh Ninh Bình về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.  Tải về tại đây đính kèm ./.

  

Nguyễn Phong Thái - Phòng Thanh tra

Thông báo mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 1211
  • Trong tuần: 7 456
  • Tất cả: 786604
image banner