image banner
Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022.

Ngày 20/01/2022, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022. Theo đó, để triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho các sở, ngành thực hiện một số nhiệm vụ sau: Đối với các Sở, ngành, địa phương: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương và Kế hoạch số 14/KH-UBND xây dựng, ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vị quản lý của cấp, ngành mình theo quy định.

Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-UBND  quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan, Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 360/KH-STC ngày 14/02/2022 Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022.

File đính kèm: Kế hoạch số 360/KH-STC ngày 14/02/2022./.

 

Bùi Thị Kim Quyên – Phòng Thanh tra

Thông báo mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 1307
  • Trong tuần: 7 552
  • Tất cả: 786700
image banner