image banner
CÔNG KHAI Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 20212023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/thang9/bieu_cong_khai_quyet_toan_nsnn_nam_2021_20230104030847853850_000.00.00.h42.xlsx12/QĐ-UBND 01/06/2023
2 Về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài chính Ninh Bình2022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/thang9/bieu_kem_theo_qd.pdf307/QĐ-STC13/12/2022
3Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định2021/SiteFolders/stc/2814/CK QT 2020 (ban cong khai).xlsx1530/QĐ-UBND31/12/2021
4quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định2021CK-QT-2020-ban-cong-khai.xlsx1530/QĐ-UBND31/12/2021
5công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính Ninh Bình2021Bieu_kem_theo_QD_cong_khai_QTNS_2020_20211129105903555550_signed20211129110238.pdf374/QĐ-STC29/11/2021
6Quyêt toán ngân sách nhà nước năm 2019 được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.2020PHU_BIEU_CONG_KHAI_QUYET_TOAN_2019_.xlsx1568/QĐ-UBND22/12/2020
7Công khai Quyết toán NSNN năm 20192020QD195aQĐ số 195a/QĐ-STC28/08/2020
8Công khai số liệu Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018 được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn2020QĐ_32-UBND.pdfQĐ 32/QĐ-UBND 08/01/2020
image banner