image banner
CÔNG KHAI Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Về việc công bố công khai dự toán chi NSNN năm 2022 của Sở Tài chính Ninh Bình để thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới2022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/thang9/bieu_kem_qd_cong_khai_ctmtqg_xdntm__2022.pdf291/QĐ-STC02/12/2022
2công bố công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2022 để thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đang được lưu trữ tại cơ quan Sở Tài chính Ninh Bình2022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/thang9/Bieu_TH_kem_QD_cong_khai_KP_thuc_hien_so_hoa_TTHC.pdf207/QĐ-STC21/09/2022
3Công bố công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2022 của Sở Tài chính Ninh Bình để thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 20222022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/thang9/186a_QD_STC_2022.pdf186a/QĐ-STC15/08/2022
4Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2022 của Sở Tài chính Ninh Bình2022/SiteFolders/stc/2814/Bieu_kem_theo_QD_cong_khai_tinh_hinh_thuc_hien_du_toan_06_thang_dau_nam_2022.pdf164/QĐ-STC08/07/2022
5Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I/2022 của Sở Tài chính Ninh Bình2022/SiteFolders/stc/2814/Bieu_kem_theo_QD_cong_khai_tinh_hinh_thuc_hien_du_toan_QI_2022.pdf74/QĐ-STC04/06/2022
6Về việc công bố công khai kinh phí cắt giảm các khoản chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán chi NS cấp tỉnh năm 2021 để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh, tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Sở Tài chính Ninh Bình2021/SiteFolders/stc/2814/Bieu_kem_QD_cong_khai_cat_giam_DTNS_nam_2021.pdf367/QĐ-STC23/11/2021
7công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III/2021 của Sở Tài chính Ninh Bình2021Bieu_kem_theo_CKQT_Quy_3_nam_2021.pdf289/QĐ-STC18/10/2021
8công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 09 tháng đầu năm 2021 của Sở Tài chính Ninh Bình2021Bieu_kem_theo_CKQT_09_thang_dau_nam_2021.pdf290/QĐ-STC08/10/2021
9công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2021 của Sở Tài chính Ninh Bình2021Bieu-6-thang.pdf134/QĐ-STC06/07/2021
10công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý II/2021 của Sở Tài chính Ninh Bình2021Bieu_kem_theo_QD_cong_khai_tinh_hinh_thuc_hien_du_toan_QII-2021_20210705025819799790_signed20210706085222.pdf135/QĐ-STC06/07/2021
11công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I/2021 của Sở Tài chính Ninh Bình2021Bieu_kem_QD_cong_khai_Q1-2021_20210401043831555550.xlsx67/QĐ-STC02/04/2021
12Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 20202021122-BC-STC.pdf122/BC-STC 15/01/2021
13Công khai tình hình thực hiện dự toán NS 09 tháng đầu năm 20202020QD236QĐ 236/QĐ-STC09/10/2020
14Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019.20191491-BC-STC-QLNS.pdf1491/BC-STC-QLNS 12/07/2019
15Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2019.2019764-BC-STC-QLNS.pdf764/BC-STC-QLNS 01/04/2019
16Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 201820181345-BC-STC.pdf1345/BC-STC-QLNS 07/11/2018
17Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN 9 tháng đầu năm 201820181933-BC-STC-QLNS_20181005091309380380.pdf1933/TB-STC-QLNS 05/10/2018
18Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 20182018615-BC-STC-QLNS_20180406103324426420 (1).pdf615/BC-STC 05/04/2018
image banner