image banner
CÔNG KHAI Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Công khai ngân sách 6 tháng đầu năm 20242024https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2024/t2/cong_khai_ngan_sach_6.xls1986/STC-NS13/07/2024
2Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý II/2024 của Sở Tài chính Ninh Bình2024https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2024/t2/Bieu_kem_QD_cong_khai 11.pdf134/QĐ-STC02/07/2024
3Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2024 của Sở Tài chính Ninh Bình2024https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2024/t2/Bieu_kem_QD_cong_khai_tinh.pdf133/QĐ-STC02/07/2024
4công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2024 của Sở Tài chính Ninh Bình (lần 2)2024https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2024/t2/Bieu_kem_Quyet_dinh_cong_khai.pdf 132/QĐ-STC02/07/2024
5Điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (lần 2)2024https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2024/t2/Bieu_kem_Quyet_dinh_dieu_chinh_du_toan_2024_lan_2.pdf130/QĐ-STC01/07/2024
6Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2024 của Sở Tài chính Ninh Bình2024https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2024/t2/Bieu_kem_QD_cong_khai_dieu_chinh_du_toan_2024.pdf70/QĐ-STC15/04/2024
7 Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (Thay thế QĐ số 38/QĐ-STC ngày 28/02/2024)2024https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/Anh2022/t3/Bieu_kem_QD_dieu_chinh_du_toan_2024.pdf69/QĐ-STC12/04/2024
8Công khai ngân sách nhà nước quý I năm 20242024https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2024/t2/cong_khai_ngan_sach_Quy_I_nam_2024_gui_UBND_tinh__20240412030616979971.xls942/STC-NS12/04/2024
9Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I/2024 của Sở Tài chính Ninh Bình2024https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/Anh2022/T4/Bieu_kem_QD_cong_khai.pdf67/QĐ-STC04/04/2024
10Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2024 của Sở Tài chính Ninh Bình2024https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2024/t2/QD_cong_khai_dieu_chinh_du_toan_NS_nam_2024_KP_phong_Gia_CS.pdf39/QĐ-STC29/02/2024
11Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 20242024https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2024/t2/Quyet_dinh_dieu_chinh_du_toan_2024.pdf 38/QĐ-STC28/02/2024
12Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Tài chính Ninh Bình2024https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2024/bieu_kem_qd.pdf28/QĐ-STC26/01/2024
13Về việc điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 20232024https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2024/bieu_dieu_chinh_giam.pdf27/QĐ-STC25/01/2024
14Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NS quý IV/2023 và tình hình thực hiện dự toán NS năm 2023 của Sở Tài chính Ninh Bình2023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2024/330_qd_stc.pdf330/QĐ-STC31/12/2023
15Phân bổ dự toán cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2023 cho cơ quan Sở Tài chính Ninh Bình kinh phi cấp lại từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra năm 2023 đã được nộp vào NSNN2023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/327_qd_stc_0001_20240103075606719710_vnpt_ca_signed_20240103075819.pdf327/QĐ-STC30/12/2023
16Vông bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III/2023 của Sở Tài chính Ninh Bình2023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/bieu_kem_theo_qd1.pdf228/QĐ-STC09/10/2023
17Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Tài chính Ninh Bình2023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/bieu_kem_quyet_dinh_cong_khai_dieu_chinh_du_toan_2023_stc.pdf181/QĐ-STC17/08/2023
18 Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (Sở Tài chính)2023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/bieu_kem_quyet_dinh_dieu_chinh_du_toan_2023.pdf178/QĐ-STC16/08/2023
19Công khai ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 20232023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/1925a_stc_ns.pdf1925a/STC-NS14/07/2023
20Về việc công bố công khai dự toán chi NSNN năm 2022 của Sở Tài chính Ninh Bình để thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới2022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/thang9/bieu_kem_qd_cong_khai_ctmtqg_xdntm__2022.pdf291/QĐ-STC02/12/2022
12
image banner