image banner
CÔNG KHAI Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Vông bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III/2023 của Sở Tài chính Ninh Bình2023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/bieu_kem_theo_qd1.pdf228/QĐ-STC09/10/2023
2Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Tài chính Ninh Bình2023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/bieu_kem_quyet_dinh_cong_khai_dieu_chinh_du_toan_2023_stc.pdf181/QĐ-STC17/08/2023
3 Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (Sở Tài chính)2023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/bieu_kem_quyet_dinh_dieu_chinh_du_toan_2023.pdf178/QĐ-STC16/08/2023
4Công khai ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 20232023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/1925a_stc_ns.pdf1925a/STC-NS14/07/2023
5Về việc công bố công khai dự toán chi NSNN năm 2022 của Sở Tài chính Ninh Bình để thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới2022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/thang9/bieu_kem_qd_cong_khai_ctmtqg_xdntm__2022.pdf291/QĐ-STC02/12/2022
6công bố công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2022 để thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đang được lưu trữ tại cơ quan Sở Tài chính Ninh Bình2022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/thang9/Bieu_TH_kem_QD_cong_khai_KP_thuc_hien_so_hoa_TTHC.pdf207/QĐ-STC21/09/2022
7Công bố công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2022 của Sở Tài chính Ninh Bình để thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 20222022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/thang9/186a_QD_STC_2022.pdf186a/QĐ-STC15/08/2022
8Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2022 của Sở Tài chính Ninh Bình2022/SiteFolders/stc/2814/Bieu_kem_theo_QD_cong_khai_tinh_hinh_thuc_hien_du_toan_06_thang_dau_nam_2022.pdf164/QĐ-STC08/07/2022
9Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I/2022 của Sở Tài chính Ninh Bình2022/SiteFolders/stc/2814/Bieu_kem_theo_QD_cong_khai_tinh_hinh_thuc_hien_du_toan_QI_2022.pdf74/QĐ-STC04/06/2022
10Về việc công bố công khai kinh phí cắt giảm các khoản chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán chi NS cấp tỉnh năm 2021 để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh, tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Sở Tài chính Ninh Bình2021/SiteFolders/stc/2814/Bieu_kem_QD_cong_khai_cat_giam_DTNS_nam_2021.pdf367/QĐ-STC23/11/2021
11công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III/2021 của Sở Tài chính Ninh Bình2021Bieu_kem_theo_CKQT_Quy_3_nam_2021.pdf289/QĐ-STC18/10/2021
12công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 09 tháng đầu năm 2021 của Sở Tài chính Ninh Bình2021Bieu_kem_theo_CKQT_09_thang_dau_nam_2021.pdf290/QĐ-STC08/10/2021
13công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2021 của Sở Tài chính Ninh Bình2021Bieu-6-thang.pdf134/QĐ-STC06/07/2021
14công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý II/2021 của Sở Tài chính Ninh Bình2021Bieu_kem_theo_QD_cong_khai_tinh_hinh_thuc_hien_du_toan_QII-2021_20210705025819799790_signed20210706085222.pdf135/QĐ-STC06/07/2021
15công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I/2021 của Sở Tài chính Ninh Bình2021Bieu_kem_QD_cong_khai_Q1-2021_20210401043831555550.xlsx67/QĐ-STC02/04/2021
16Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 20202021122-BC-STC.pdf122/BC-STC 15/01/2021
17Công khai tình hình thực hiện dự toán NS 09 tháng đầu năm 20202020QD236QĐ 236/QĐ-STC09/10/2020
18Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019.20191491-BC-STC-QLNS.pdf1491/BC-STC-QLNS 12/07/2019
19Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2019.2019764-BC-STC-QLNS.pdf764/BC-STC-QLNS 01/04/2019
20Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 201820181345-BC-STC.pdf1345/BC-STC-QLNS 07/11/2018
12
image banner