image banner
CÔNG KHAI Dự toán NSĐP trình HĐND
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Công khai dự toán Ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 20232022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/thang9/cong-khai-du-toan-trinh-hdnd-s.xls67/TB-UBND02/12/2022
2Công khai dự toán Ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2022 2021/SiteFolders/stc/2814/CK DT nam 2022.xls1531/QĐ-UBND31/12/2021
3Thông báo công khai dự toán Ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 trình Hội đồng nhân dân tỉnh202106_Phu_bieu_kem_theo_20211202022603322320_000.00.00.H42.xls62/TB-UBND02/12/2021
4Công khai NSNN 9 tháng đầu năm 20212021Bao_cao_cong_khai_NSNN_9_thang_nam_2021.pdf2375 /STC-NS06/10/2021
5công khai ngân sách nhà nước2021Cong_khai_NSNN_6_thang_nam_2021_20210712094944155161.xls1483/STC-NS12/07/2021
6Công bố công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2021 của Sở Tài chính Ninh Bình để thuê dịch vụ truyền số liệu chuyên dùng cấp II năm 20212021QD_cong_khai_KP_thue_DV_truyen_so_lieu_chuyen_dung_cap_II_2021.pdf122/QĐ-STC22/06/2021
7công bố công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2021 của Sở Tài chính Ninh Bình để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 20212021Bieu_cong_khai_KP_XD_nong_thon_moi_2021.pdf105/QĐ-STC03/06/2021
8Công khai dự toán chi NSNN năm 20212020QD337-1QĐ số 337/QĐ-STC 31/12/2020
9Công khai dự toán Ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 trình Hội đồng nhân dân tỉnh.2020Công-khai-dự-toán-trình-HĐND-ban-cong-khai.xls57/TB-UBND07/12/2020
10Công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2020 để chi Xây dựng hệ thống trao đổi dữ liệu liên thông giữa các đơn vị trong tỉnh với Bộ Tài chính phục vụ công tác cập nhật cơ sở dữ liệu giá2020QD266aQĐ số 266a/QĐ-STC25/11/2020
11Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2020.20202309-BC-STC.pdf2309/BC-STC 12/10/2020
12Công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2020 để chi phục vụ công tác tuyên truyền, vận động, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và phục vụ đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-20252020QD236QĐ 230a/QĐ-STC06/10/2020
13Báo cáo thực hiện công khai ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 202020201558-BC-STC.pdf1558/BT-STC 15/07/2020
14Báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách Nhà nước 20202020166_BC_BTC_VE_CONG_KHAI_DU_TOAN_NSNN.pdf338/UBND-VP502/06/2020
15Công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2020 để tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-20252020QD61aQĐ số 61a/QĐ-STC 09/04/2020
16Công khai dự toán bổ sung NS năm 20192020QD14aQĐ số 14a/QĐ_STC21/01/2020
17Thông báo công khai dự toán Ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 trình HĐND201958-ubnd.pdf58/TB-UBND 09/12/2019
18Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 201920192159-BC-STC.pdf2159/BTC-STC09/10/2019
19Công khai số liệu Dự toán NSNN tỉnh Ninh Bình năm 20182018QĐ-373-UBND.pdf373/QĐ-UBND28/02/2018
image banner