image banner
CÔNG KHAI Dự toán NSĐP trình HĐND
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Công bố công khai dự toán NS năm 2024 của Sở Tài chính2024https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/307_qd_stc_.pdf307/QĐ-STC18/12/2024
2Giao dự toán NSNN năm 20242023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/306_qd_stc.pdf306/QĐ-STC15/12/2023
3Thông báo Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình Hội đồng nhân dân tỉnh2023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/cong_khai_du_toan.xls236/BC-UBND06/12/2023
4Công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2022 của Sở Tài chính Ninh Bình2023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/216_qd_bieu_1.pdf215/QĐ-STC20/09/2023
5Công bố công khai điều chỉnh dự toán NS năm 2023 của Sở Tài chính2023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/187_qd_stc.pdf187/QĐ-STC21/08/2023
6Công khai ngân sách nhà nước quý I năm 20232023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/cong_khai_ngan_sach_quy_i_nam_2023_gui_ubnd_tinh__20230413050011401401.xls947/ STC-NS14/04/2023
7Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I/2023 của Sở Tài chính Ninh Bình2023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/bieu_kem_theo_qd_cong_khai_tinh_hinh_thuc_hien_du_toan_q1_2023.pdf70/QĐ-STC05/04/2023
8Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công Ninh Bình)2023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/quyet_dinh_dieu_chinh_du_toan_20231.pdf68/QĐ-STC03/04/2023
9Công khai dự toán Ngân sách nhà nước trình HĐND tỉnh Ninh Bình năm 20232022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/thang9/cong-khai-du-toan-trinh-hdnd-s.xls67/TB-UBND02/12/2022
10Công khai dự toán Ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2022 2021/SiteFolders/stc/2814/CK DT nam 2022.xls1531/QĐ-UBND31/12/2021
11Thông báo công khai dự toán Ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 trình Hội đồng nhân dân tỉnh202106_Phu_bieu_kem_theo_20211202022603322320_000.00.00.H42.xls62/TB-UBND02/12/2021
12Công khai NSNN 9 tháng đầu năm 20212021Bao_cao_cong_khai_NSNN_9_thang_nam_2021.pdf2375 /STC-NS06/10/2021
13công khai ngân sách nhà nước2021Cong_khai_NSNN_6_thang_nam_2021_20210712094944155161.xls1483/STC-NS12/07/2021
14Công bố công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2021 của Sở Tài chính Ninh Bình để thuê dịch vụ truyền số liệu chuyên dùng cấp II năm 20212021QD_cong_khai_KP_thue_DV_truyen_so_lieu_chuyen_dung_cap_II_2021.pdf122/QĐ-STC22/06/2021
15công bố công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2021 của Sở Tài chính Ninh Bình để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 20212021Bieu_cong_khai_KP_XD_nong_thon_moi_2021.pdf105/QĐ-STC03/06/2021
16Công khai dự toán chi NSNN năm 20212020QD337-1QĐ số 337/QĐ-STC 31/12/2020
17Công khai dự toán Ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 trình Hội đồng nhân dân tỉnh.2020Công-khai-dự-toán-trình-HĐND-ban-cong-khai.xls57/TB-UBND07/12/2020
18Công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2020 để chi Xây dựng hệ thống trao đổi dữ liệu liên thông giữa các đơn vị trong tỉnh với Bộ Tài chính phục vụ công tác cập nhật cơ sở dữ liệu giá2020QD266aQĐ số 266a/QĐ-STC25/11/2020
19Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2020.20202309-BC-STC.pdf2309/BC-STC 12/10/2020
20Công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2020 để chi phục vụ công tác tuyên truyền, vận động, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và phục vụ đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-20252020QD236QĐ 230a/QĐ-STC06/10/2020
12
image banner