image banner
CÔNG KHAI Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Ninh Bình
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 20212022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/186-bc-ubnd.pdf186/BC-UBND25/11/2022
2Báo cáo kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2023-20252022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/192-bc-ubnd.pdf192/BC-UBND25/11/2022
image banner