image banner
CÔNG KHAI Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Ninh Bình
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Báo cáo Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026, tỉnh Ninh Bình2023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/bao-cao-tcns-2024-2026.pdf235/BC-UBND01/12/2023
2Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 20212022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/186-bc-ubnd.pdf186/BC-UBND25/11/2022
3Báo cáo kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2023-20252022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/192-bc-ubnd.pdf192/BC-UBND25/11/2022
image banner