image banner
CÔNG KHAI Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Công khai Dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 20232023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/thang9/bieu_cong_khai_du_toan_nsnn_nam_2023_20230104031115915910_000.00.00.h42.xls11/QĐ-UBND01/06/2023
2Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 20232023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/01062023134850.pdf358/QĐ-STC04/01/2023
3Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình2022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/359_qd_stc_2023.pdf359/QĐ-STC31/12/2022
4Công khai dự toán Ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 20222021CK-DT-nam-2022.xls1531/QĐ-UBND31/12/2021
5công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Tài chính Ninh Bình2021Bieu_01_kem_QD_cong_khai_DT_2022.pdf445/QĐ-STC28/12/2021
6Công khai Dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 20212020Công-khai-dự-toán-HĐND-tinh-quyet-dinh.xls1569/QĐ-UBND22/12/2020
7Thông báo công khai Ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 trình HĐND tỉnh201958-ubnd.pdf58/TB-UBND 09/12/2019
image banner