image banner
CÔNG KHAI Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 20242024https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/cong-khai-du-toan-hdnd-tinh-quyet-dinh-ban-ky-.xls04/QĐ-UBND05/01/2024
2Công khai Dự toán ngân sách nhà nước được HĐND tỉnh Ninh Bình quyết định năm 20232023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/thang9/bieu_cong_khai_du_toan_nsnn_nam_2023_20230104031115915910_000.00.00.h42.xls11/QĐ-UBND01/06/2023
3Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 20232023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/01062023134850.pdf358/QĐ-STC04/01/2023
4Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình2022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/359_qd_stc_2023.pdf359/QĐ-STC31/12/2022
5Công khai dự toán Ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 20222021CK-DT-nam-2022.xls1531/QĐ-UBND31/12/2021
6công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Tài chính Ninh Bình2021Bieu_01_kem_QD_cong_khai_DT_2022.pdf445/QĐ-STC28/12/2021
7Công khai Dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 20212020Công-khai-dự-toán-HĐND-tinh-quyet-dinh.xls1569/QĐ-UBND22/12/2020
8Thông báo công khai Ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 trình HĐND tỉnh201958-ubnd.pdf58/TB-UBND 09/12/2019
image banner