Tin tức thủ tục cải cách hành chính

công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

   Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 UBND tỉnh Ninh bình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải

Chính phủ ban hành Nghị định 31/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

Ngày 10 tháng 4 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp

Tra cứu văn bản

Trích yếu
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Top