image banner
Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
Nhằm phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 thuộc tất cả các nguồn vốn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, ngày 03/8/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 70/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Cụ thể, tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:
 1. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về quản lý đầu tư, tháo gỡ kịp thời các rào cản khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công.
 2. Khẩn trương hoàn thành việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2017 và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.
 3. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2017.
 4. Đổi mới công tác lập, theo dõi, đánh giá và thực hiện kế hoạch đầu tư công nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư công trung hạn và hàng năm.
 5. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của công chức và đạo đức công vụ, tăng cường công tác phối hợp theo dõi, thanh tra và thực hiện kế hoạch.
Ở mỗi nhóm giải pháp, Chính phủ có giao chi tiết nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện và yêu cầu các cơ quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp trong Nghị quyết nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017.

Đính kèm file Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ

Đặng Ngọc Viễn Mỹ - Tài chính đầu tư

 • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thông báo mới
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
image banner