image banner
CÔNG KHAI Tổng hợp tình hình công khai
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Công khai ngân sách năm 20222023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/cong_khai_ngan_sach_nam_2022_20230113101002127120.xls117/STC-NS13/01/2023
2Công khai ngân sách 9 tháng đầu năm 20222022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/thang9/cong_khai_ngan_sach_9_thang_2022_20221014044707760760.xls2679/ STC-NS14/10/2022
3Công khai ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 20222022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/cong_khai_nsnn_6_thang_2022_20220711020804104100.xls1732/STC-NS11/07/2022
4Công khai NSNN Quý I năm 20222022/SiteFolders/stc/2814/Cong_khai_NSNN_quy_I_nam_2022_gui_UBND_tinh__20220412091518445440.xls 912/STC-NS12/04/2022
5công bố công khai kinh phí thực hiện cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên khác còn lại năm 2021 của Sở Tài chính Ninh Bình2021QD_cong_khai_kinh_phi_cat_giam_tiet_kiem_chi_thuong_xuyen_khac_con_lai_nam_2021.pdf127/QĐ-STC30/06/2021
6Công khai ngân sách nhà nước quý I năm 20212021Cong_khai_NSNN_quy_I_nam_2021_Gui_UBND_tinh_202104120310015850.xls697/ STC-QLNS12/04/2021
7Báo cáo số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện DT NSĐP công khai quý 1 năm 20202020806-BC-STC.pdf806/BC-STC10/04/2020
8Công khai số liệu Dự toán ngân sách Nhà nước năm 20202020QĐ-33-UBND.pdfQĐ 33/QĐ-UBND 08/01/2020
9Cân đối ngân sách địa phương năm 20182018CV-gui-So-TC_Final-1.docx001/QĐ-UBND 15/03/2018
image banner