image banner
Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình khóa VII nhiệm kỳ 2024-2029

Chiều ngày 25/6/2024 tại Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình, Chi hội Luật gia Sở Tài chính tổ chức Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Sở Tài chính Ninh Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 theo hướng dẫn số 50/HD-HLG ngày 14/9/2023 của Tỉnh Hội Luật gia Ninh Bình về việc tổ chức Đại hội Hội Luật gia các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thắm, Phó Chủ tịch thường trực – Tỉnh hội Luật gia Ninh Bình; đồng chí Đinh Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Tài chính; các đại biểu dự Đại hội đại biểu là hội viên thuộc các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài chính, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình và Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Ninh Bình.

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị

Để đánh giá kết quả hoạt động, công tác của Chi hội nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, Đại hội đã thông qua 02 dự thảo báo cáo (Báo cáo tổng kết hoạt động của Chi hội khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023 phương hướng hoạt động khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029 và Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Chi hội khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023).

Đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2018-2023 với việc luôn bám sát định hướng, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cương lĩnh và nhiệm vụ theo Điều lệ hội để chủ động triển khai, Chi Hội Luật gia Sở Tài chính đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thị Thắm, Phó Chủ tịch thường trực – Tỉnh Hội Luật gia tỉnh Ninh Bình phát biểu, ghi nhận những kết quả đã đạt được của Chi hội trong nhiệm kỳ vừa qua và định hướng một số nội dung đối với hoạt động của Chi hội trong thời gian tới;

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Đinh Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Sở ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Chi hội trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đã nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù có nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh Covid -19, nhưng các Hội viên luôn tích cực tham nghiên cứu, tham mưu cho Lãnh đạo Sở phối hợp với các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị báo cáo, tham mưu cho UBND, HĐND tỉnh xem xét ban hành nhiều các Văn bản Quy phạm pháp luật đảm bảo theo đúng thủ tục, quy trình ban hành văn bản và đảm bảo chất lượng; những chế độ, chính sách mới được ban hành đã sát, đúng đi vào cuộc sống,…

Để tiếp tục điều hành hoạt động của Chi hội trong nhiệm kỳ mới, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi hội khóa VII nhiệm kỳ 2024-2029 gồm có 07 đồng chí.

anh tin bai

Ban chấp hành Chi hội khóa mới ra mắt Đại hội

Sau khi bầu ra BCH, Đại hội thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2019-2024 của Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Ninh Bình khóa VI, dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Điều lệ Hội Luật gia năm 2020 và dự thảo Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam năm 2020 (sửa đổi, bổ sung). Đồng thời, đã bầu ra 04 Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

anh tin bai

Ban chấp hành Chi hội khóa mới ra mắt Đại hội

Trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2024, Chi hội đã đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới 2024-2029 với 06 nội dung cơ bản:

Ø Chi hội tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo từng lĩnh vực quản lý.

Ø Thường xuyên phối hợp với chính quyền, các đoàn thể; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thi hành pháp luật về tài chính ngân sách, giá cả theo chức năng nhiệm vụ của từng tổ luật gia, giúp cho các đơn vị, tổ chức ngăn ngừa những lệch lạc sai phạm trong khâu quản lý.

Ø Tích cực tham gia góp ý kiến bổ sung vào các Dự thảo Luật, Nghị định Chính phủ, Thông tư của các bộ ngành theo chức năng, nhiệm vụ.

Ø Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tài chính - ngân sách theo chương trình công tác của UBND tỉnh.

Ø Đẩy mạnh việc phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương và của tỉnh; phối hợp có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL gắn với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

Ø Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách tài chính công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo quy định hiện hành.

Các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới được các đại biểu tham dự Đại hội thống nhất cao và quyết tâm triển khai có hiệu quả./.

Nguyễn Thị Hạnh - Văn Phòng Sở
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

5
1 Nhận xét
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thông báo mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
image banner