image banner
Xin ý kiến đóng góp của các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố vào 03 Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông
Thực hiện Văn bản số 471/UBND-VP5 ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh;  Văn bản số 10386/BTC-QLCS ngày 07/8/2017 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến về 03 Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông; Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố tham gia ý kiến bằng văn bản về 03 Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông. Ý kiến gửi về Sở Tài chính trước ngày 20/8/2017, để Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh. Tệp đính kèm: - Dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa DU THAO ND DTND XYK 7-8-2017 - Dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải Dự thảo nghị đinh hàng HảI - Dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông hàng không Dự Thảo nghị định Hàng không
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thông báo mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
image banner