Theo lộ trình triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá, đến nay, Cục Tin học và Thống kê (Bộ Tài chính) phối hợp cùng Cục Quản lý giá và liên danh nhà thầu hoàn thành phát triển phần mềm, hoàn thành đào tạo chuyển giao công nghệ và đã thực hiện triển khai trực tiếp và từ xa tại 364 đơn vị.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đã cấp 824 tài khoản
Ảnh: Minh họa.

Trong đó, có 9 bộ, ngành; 7 đơn vị tổng cục/cục; 63 sở tài chính; 448 doanh nghiệp thẩm định giá; 4 tổng công ty. Trong đó, có 24 đơn vị triển khai trực tiếp gồm: 9 bộ, 6 đơn vị tổng cục/cục, 9 sở tài chính

Hiện nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đã cấp 824 tài khoản, trong đó có: 317 tài khoản người dùng tài khoản Active Directory (AD) cho lãnh đạo và cán bộ Bộ Tài chính, 9 bộ, 63 sở tài chính; 507 tài khoản hệ thống cho doanh nghiệp thẩm định giá và 4 tập đoàn/tổng công ty.

Tại Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá đã quy định về xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá để cung cấp thông tin về giá phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước và theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Theo quy định thì Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá được đặt tại Bộ Tài chính, Cơ sở dữ liệu về giá của địa phương được đặt tại UBND tỉnh.

Đến nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đã, đang được triển khai và vận hành. Hiện nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đã bước đầu công khai một số thông tin về: diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu trên toàn quốc (theo quy định của Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ báo cáo giá thị trường, đã bao gồm giá một số thiết bị điện tử: máy ảnh, tivi, camera,…), diễn biến CPI, một số thông tin về lĩnh vực thẩm định giá.

Bộ Tài chính vẫn đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức để gia tăng, làm đa dạng cũng như hoàn thiện dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về giá, cũng như cung cấp thông tin về giá để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham chiếu, tham khảo cho các hoạt động./.