image banner
Chi bộ Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính công Ninh Bình tổ chức sinh hoạt Chuyên đề quý I năm 2024

Thực hiện Công văn số 18-CV-ĐU ngày 06/02/2024 của Đảng ủy Sở Tài chính về việc tiếp tục thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất” trong năm 2024 và Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2024 của Chi bộ Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính công;

Chiều ngày 28/3/2024, Chi bộ Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính công Ninh Bình tổ chức sinh hoạt Chuyên đề  với nội dung thực hiện Chủ đề công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”. Đồng chí Vũ Huy Phong - Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính công Ninh Bình.

Mở đầu buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Vũ Huy Phong, Bí thư chi bộ đã phát biểu nêu rõ mục đích, yêu cầu buổi sinh hoạt chuyên đề. Sau đó, đồng chí Đặng Ngọc An, Phó Bí thư chi bộ đã trình bày khái quát nội dung của chủ đề công tác năm 2024 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”; đánh giá kết quả thực hiện chủ đề công tác năm 2023 và đã lựa chọn nội dung để cụ thể hóa và tiếp tục thực hiện Chủ đề công tác năm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Trung tâm là: "Duy trì nề nếp, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của đảng viên, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ".

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ tích cực, tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung như sau:

1. Về kỷ cương

Cán bộ, đảng viên trong Chi bộ phải có ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ, chấp hành nghiêm túc kỷ luật và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hương ước, quy ước của địa phương; nội quy, quy chế của cơ quan. Cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương: kỷ luật, kỷ cương phát ngôn, trong hội họp, trong thực thi công vụ và trong mọi công việc...; trong thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa ”, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ đúng thẩm quyền được giao, không lạm quyền hoặc làm trái công vụ.

 2. Về trách nhiệm

 Cán bộ, đảng viên, viên chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, với đồng chí, đồng nghiệp và khách hàng, thực hiện đầy đủ quyền hạn, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ công tác; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (chất lượng đạt hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ); đem hết khả năng, công sức để phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ. Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp và quần chúng nơi cư trú để giải quyết công việc khách quan, thận trọng, kịp thời.

  3. Về đổi mới, sáng tạo

Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, viên chức đổi mới phương pháp, cải cách tác phong, lề lối làm việc nhằm rút ngắn thời gian thực hiện nhiệm vụ, nâng cao năng suất, chất lượng giải quyết công việc; xây dựng tập thể chi bộ, cơ quan đoàn kết thống nhất, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Sở Tài chính. 

   4. Về hiệu quả thực chất

 Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, viên chức nghiêm túc trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ, chú trọng đến việc nâng cao chất lượng công việc, nâng cao trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ cụ thể của tập thể, từng cá nhân để đạt được hiệu quả cao nhất trong công việc. Cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ phải xác định trọng tâm, trọng điểm, giải quyết dứt điểm từng công việc; phải có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, kịp thời tháo gỡ khó khăn; tăng cường công tác báo cáo, tham mưu cho cấp trên để có những chỉ đạo kịp thời; thường xuyên trao đổi, phối hợp giữa các phòng, các đoàn thể và từng cá nhân để nâng cao chất lượng công việc.

Kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Vũ Huy Phong - Bí thư Chi bộ đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của toàn thể đảng viên trong việc xây dựng và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào nội dung sinh hoạt chuyên đề. Đồng chí cũng nhấn mạnh, qua buổi sinh hoạt chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên chi bộ cần tiếp tục giữ vững nền nếp, kỷ cương, phát huy tinh thần trách nhiệm, tự vượt qua những khó khăn, thách thức, tận tụy, tâm huyết với công việc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành công việc với chất lượng và hiệu quả cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Căn cứ vào Kế hoạch, Hướng dẫn, nội dung Chủ đề công tác năm và trên cơ sở dự thảo triển khai Chủ đề của Chi bộ và các ý kiến phát biểu Chi bộ đồng tình lựa chọn nội dung: "Duy trì nề nếp, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của đảng viên, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ", nhằm cụ thể hóa chủ đề công tác năm 2024 tại Chi bộ Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính công Ninh Bình. Sau buổi sinh hoạt này, Chi bộ giao cho đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Anh, Chi ủy viên dự thảo Đăng ký nội dung trên để Chi bộ gửi Đảng ủy Sở Tài chính theo quy định. Trên cơ sở đó, yêu cầu các đồng chí đảng viên, viên chức, người lao động thuộc cơ quan tự liên hệ đến chủ đề và gửi bản đăng ký của từng cá nhân thực hiện Chủ đề về Chi bộ để theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện vào thời điểm cuối năm 2024.

Buổi sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính công Ninh Bình đã diễn ra nghiêm túc, đạt hiệu quả, bảo đảm thảo luận đầy đủ nội dung của chủ đề công tác năm 2024.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU TẠI BUỔI SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

anh tin bai

Các đồng chí đảng viên Chi bộ Trung tâm TV&DVTCC dự buổi sinh hoạt chuyên đề

 

anh tin bai

Đ/c Phạm Thị Bưởi – Trưởng phòng Thẩm định tài chính tham gia thảo luận

anh tin bai

Đ/c Lê Văn Tú - Phó trưởng phòng Hành chính tham gia thảo luận

anh tin bai

Đ/c Vũ Huy Phong, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Ninh Bình kết luận Hội nghị

Nguyễn Thị Hoàng Anh - Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công
  • Từ khóa :
Thông báo mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
image banner