image banner
Báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP trong quản lý, sử dụng nguồn lực giai đoạn 2016-2021

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao (tại Văn bản số 793/UBND-VP5 ngày 11/10/2021; Văn bản số 952/UBND-VP5 ngày 25/11/2021; Văn bản số 59/UBND-VP5 ngày 18/01/2022) chủ trì tổng hợp dự thảo báo cáo chung của toàn tỉnh về báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 để báo cáo Đoàn Giám sát Quốc hội Khóa XV. Sở Tài chính đã ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị báo cáo (gồm: 3077/STC-TTr ngày 03/12/2021; 70/STC-TTr ngày 11/01/2022; 166/STC-TTr ngày 19/01/2022) theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

Căn cứ vào Báo cáo của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh gửi về Sở Tài chính và Khung đề cương của Đoàn Giám sát Quốc hội Khóa XV, Sở Tài chính xây dựng dự thảo báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP trong quản lý, sử dụng nguồn lực giai đoạn 2016-2021 trình UBND tỉnh theo quy định. Chi tiết tại dự thảo Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP trong quản lý, sử dụng nguồn lực giai đoạn 2016-2021 Tải file đính kèm./.

Ngô Thị Thanh Dung – Phòng Thanh tra

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thông báo mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
image banner