image banner
Sở Tài chính Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tài chính, ngân sách 6 tháng cuối năm 2023.

Được sự đồng ý của UBND tỉnh, chiều ngày 14/7/2023, Sở Tài chính Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tài chính, ngân sách 6 tháng cuối năm 2023.

 Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì hội nghị; các đồng chí lãnh đạo Sở; lãnh đạo Quỹ đầu tư phát triển; lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Bình; lãnh đạo Phòng TCKH các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các phòng đơn vị cùng toàn thể công chức và người lao động thuộc Sở.

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở

phát biểu chỉ đạo hội nghị

anh tin bai

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Đức Quân, Phó Giám đốc Sở thay mặt Lãnh đạo Sở trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tài chính, ngân sách 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu  năm 2023, đồng thời thẳng thắn chỉ ra các mặt tồn tại, hạn chế, nêu rõ nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023. 

anh tin bai

Đồng chí Dương Đức Quân, Phó Giám đốc Sở trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tài chính, ngân sách 6 tháng cuối năm 2023

 

Nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) 06 tháng đầu năm 2023 được triển khai trong bối cảnh dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, nền kinh tế tiếp tục phục hồi tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Với tinh thần vừa chủ động phòng, chống dịch Covid-19, vừa thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời trên cơ sở các Nghị quyết, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Tài chính; sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp; sự phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, đặc biệt là các cơ quan trong ngành tài chính ở địa phương; với truyền thống đoàn kết, hăng hái thi đua của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành tài chính, Sở Tài chính đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao 6 tháng đầu năm 2023, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, thể hiện trên các mặt chủ yếu sau:

- Tổng thu NSNN toàn tỉnh thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 là 8.611 tỷ đồng, gồm:

+  Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện 6 tháng đầu năm là 7.476,9 tỷ đồng, đạt 33,4% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 69,4% so với cùng kỳ năm 2022. Bao gồm:

Xét theo đơn vị thu: Có 02/09 đơn vị đạt và vượt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao, bao gồm huyện Yên Khánh 69,2%, thành phố Ninh Bình 53,2%. Các đơn vị còn lại chưa đạt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao, gồm: Văn phòng Cục Thuế tỉnh 33,4%, huyện Yên Mô 36%, huyện Nho Quan 24,9%, huyện Hoa Lư 20,8%, thành phố Tam Điệp 19%, huyện Kim Sơn 13,3%, huyện Gia Viễn 10,8%.

 - Thu nội địa không gồm thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết là 5.773,3 tỷ đồng, đạt 38,5% so với dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 82,3% so với cùng kỳ năm 2022.

- Thu tiền sử dụng đất là 202,2 tỷ đồng, đạt 6,7% so với dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 26,8% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu xổ số kiến thiết là 30,8 tỷ đồng, đạt 61,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 43,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 1.467,3 tỷ đồng , đạt 33,9% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 49,4% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu từ hoạt động huy động, đóng góp là 3,3 tỷ đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách trung ương là 1.134,1 tỷ đồng, đạt 76,5% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

- Tổng chi NSĐP thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 là 9.819 tỷ đồng, bằng 55,4% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm:

- Chi cân đối NSĐP là 9.463,9 tỷ đồng, bằng 58,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển là 6.009,8 tỷ đồng bằng 88,5% dự toán và tăng 40,9% so cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do chi từ nguồn năm trước chuyển sang.

+ Chi thường xuyên là 3.453,9 tỷ đồng, bằng 38,7% dự toán và bằng 92,9% so với cùng kỳ.

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương là 355,1 tỷ đồng, bằng 24% dự toán, bằng 45,4% so với cùng kỳ năm trước.

 Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Tài chính tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành 7 văn bản QPPL và các văn bản chỉ đạo điều hành, cơ chế, chính sách về lĩnh vực tài chính - ngân sách nhằm quản lý, khai thác tốt nguồn thu, quản lý chi NSNN tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hướng dẫn các cơ quan đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các chính sách, chế độ, định mức chi theo quy định hiện hành thuộc lĩnh vực hành chính sự nghiệp. Tham mưu, trình UBND tỉnh cấp bổ sung, phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh có hiệu quả, đúng tiến độ, đặc biệt là các nhiệm vụ quan trọng của tỉnh, số tiền 51 tỷ đồng.

Công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán các công trình, dự án hoàn thành  được thực hiện tốt, đảm bảo về nội dung, chất lượng, góp phần sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn ngân sách nhà nước và nâng cao năng lực, chất lượng quản lý của chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện dự án. Thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán 61 dự án, tiết kiệm cho NSNN số tiền 3.455 triệu đồng.

Công tác quản lý công sản: Đã chủ động phối hợp với các Sở ngành tham mưu trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 16 gói thầu, với tổng giá trị 100.594 triệu đồng; số giảm trừ sau khi thẩm định 167 triệu đồng. Đồng thời, trình UBND tỉnh thanh lý 25 nhà làm việc và các tài sản khác gắn liền với đất của 16 đơn vị; thanh lý 05 xe ô tô.

Về công tác Cải cách hành chính: Tính đến nay đã có 23/52 nhiệm vụ cải cách hành chính do Sở đề ra đã triển khai hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Sở Tài chính được UBND tỉnh giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ cải cách tài chính công, gồm 11 nhiệm vụ trong đó có 05/11 nhiệm vụ đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Các nhiệm vụ còn hạn hiện đang tiếp tục triển khai vì đăng ký hoàn thành theo tốc độ kế hoạch.

Về công tác văn thư, lưu trữ: 100% văn bản đi và đến của Sở được thực hiện ký số và các quy trình trên phần mềm quản lý văn bản điện tử Ioffice đảm bảo xử lý văn bản kịp thời, chính xác và khoa học. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Tài chính đã ban hành 2.519 văn bản đi và tiếp nhận 10.336 văn bản đến.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác khác đều hoàn thành tốt, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh như: tài chính doanh nghiệp, thanh tra, văn phòng, tin học và thống kê, hoạt động dịch vụ tài chính,…

Tại hội nghị, có 06 đại biểu đại diện cho các phòng, đơn vị phát biểu tham luận và đóng góp ý kiến làm rõ thêm dự thảo dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tài chính, ngân sách 6 tháng cuối năm 2023. Các ý kiến thảo luận đều thẳng thắn, tập trung vào những vấn đề khó khăn, vướng mắc các phòng, đơn vị còn gặp phải, đồng thời đề xuất một số giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính ghi nhận các kết quả mà ngành tài chính đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Về phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí nhấn mạnh sẽ còn rất nhiều khó khăn, thách thức do tình hình kinh tế thế giới, áp lực của lạm phát, tỷ giá,.... sẽ tác động tiêu cực tới nền kinh tế trong nước và của tỉnh đặc biệt là tác động ảnh hưởng trực tiếp đến số thu ngân sách.  Do vậy, đồng chí đề nghị Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng đơn vị,  lãnh đạo Phòng TCKH các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh  bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, luôn chủ động, nắm chắc tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tham mưu cho UBND cấp huyện đối với phòng TC- KH cấp huyện thực hiện các giải pháp linh hoạt, phù hợp trong quản lý, điều hành công tác tài chính, ngân sách đảm bảo huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và dự toán NSNN năm 2023, đồng thời, góp phần thực hiện tốt Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnhGiữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”.

 

Hồng Lý
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thông báo mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
image banner