image banner
Sở Tài chính Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2024

Được sự đồng ý của UBND tỉnh, chiều ngày 12/01/2024, Sở Tài chính Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2024.

 Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính; các đồng chí lãnh đạo Sở; lãnh đạo Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình; lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Bình; lãnh đạo Phòng TCKH các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các phòng, đơn vị cùng toàn thể công chức và người lao động thuộc Sở Tài chính.

anh tin bai
 

Đồng chí Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Đức Quân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và nhiệm vụ công tác Đảng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Thăng, Phó Giám đốc Sở trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

anh tin bai

       Đồng chí Dương Đức Quân, Phó Bí thư Đảng ủy. Phó Giám đốc Sở

 trình bày dự thảo dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và nhiệm vụ công tác Đảng năm 2024

anh tin bai
 

Đồng chí Nguyễn Đức Thăng, Phó Giám đốc Sở trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2023

và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Báo cáo đã đánh giá những kết quả trọng tâm đạt được trong năm 2023, đồng thời thẳng thắn chỉ ra các điểm tồn tại, hạn chế, nêu rõ nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp thực hiện trong năm 2024.

Năm 2023 là năm bản lề giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực biến động khó lường; xung đột Nga-Ucraina, Israel-Hamas, hậu đại dịch Covid-19 kéo dài, xu hướng thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa ở nhiều quốc gia, thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội, tác động không thuận lợi đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tài chính - NSNN năm 2023. Song, dưới sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và các ban ngành Trung ương cùng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp; sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, đặc biệt là các cơ quan trong ngành Tài chính ở địa phương; với truyền thống đoàn kết, hăng hái thi đua của công chức, viên chức trong ngành Tài chính, năm 2023, Sở Tài chính đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, thể hiện trên các mặt chủ yếu sau:

- Dự toán thu NSNN trên địa bàn HĐND tỉnh giao là 22.383 tỷ đồng

- Tổng thu NSNN toàn tỉnh thực hiện năm 2023 là 16.077 tỷ đồng, bằng 71,8% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Gồm: Thu tiền sử dụng đất đạt 1.703 tỷ đồng, đạt 56,8%; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 55 tỷ đồng, tăng 11,1%; thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết cả năm đạt 12.170 tỷ đồng, đạt 81,1%); Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện 2.131 tỷ đồng, đạt 49,2% so dự toán HĐND tỉnh giao. Thu từ các khoản huy động đóng góp thực hiện 17 tỷ đồng.

- Dự toán HĐND tỉnh giao tổng chi ngân sách địa phương năm 2023 là 17.714 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện năm 2023 là là 16.112,2 tỷ đồng, bằng 91% so với dự toán 2023. Trong đó: Chi đầu tư phát triển thực hiện là 5.794,6 tỷ đồng, bằng 85,3% so với dự toán; chi thường xuyên  thực hiện là 8.792,9 tỷ đồng, bằng 98,5% so với dự toán; việc sử dụng dự phòng NSĐP năm 2023 đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, đúng thẩm quyền, góp phần xử lý kịp thời các nhiệm chi phòng chống thiên tai, dịch bệnh, các nhiệm vụ cấp bách khác của địa phương; trong năm đã thực hiện điều chỉnh giảm dự phòng ngân sách cấp tỉnh, số tiền là 270 tỷ đồng để bù đắp hụt thu ngân sách tỉnh.

Trong năm 2023, Sở Tài chính tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành 16 văn bản quy phạm pháp luật (12 nghị quyết và 04 quyết định); 08 văn bản chỉ đạo, điều hành (02 Nghị quyết và 06 quyết định). Hướng dẫn các cơ quan đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các chính sách, chế độ, định mức chi theo quy định hiện hành thuộc lĩnh vực hành chính sự nghiệp. Tham mưu, trình UBND tỉnh cấp bổ sung, phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh có hiệu quả, đúng tiến độ, đặc biệt là các nhiệm vụ quan trọng của tỉnh, số tiền 306.612.722.000 đồng.

Công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán các công trình, dự án hoàn thành  được thực hiện tốt, đảm bảo về nội dung, chất lượng, góp phần sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn ngân sách nhà nước và nâng cao năng lực, chất lượng quản lý của chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện dự án. Tham gia ý kiến chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn, điều chỉnh dự án, thiết kế dự toán đối cho 175 công trình, dự án theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, hạn chế tình trạng đầu tư dàn trải, dự án đầu tư kéo dài và phát sinh nợ đọng XDCB.

Công tác quản lý công sản: Đã chủ động phối hợp với các Sở ngành tham mưu trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 48 gói thầu, với tổng giá trị 266.612 triệu đồng; trình UBND tỉnh xem xét quyết định mua sắm 02 xe ô tô chuyên dùng; thanh lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và các tài sản khác gắn liền với đất của 55 đơn vị; thanh lý 05 xe ô tô; điều chuyển 03 trụ sở (cũ), cơ sở hoạt động sự nghiệp cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tiếp tục quản lý, sử dụng; Phê duyệt 01 giá khởi điểm bán đấu giá tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất.

Về công tác Cải cách hành chính: Triển khai thực hiện tốt các nội dung về cải cách hành chính đảm bảo nội dung, thời gian kế hoạch của tỉnh và của Sở đề ra, góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở. Kết quả, chỉ số cải cách hành chính của Sở năm 2022 xếp hạng thứ 4, tăng 04 bậc so với năm trước, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin và chính quyền điện tử Sở xếp vị trí thứ 05 so với các sở, ngành; chỉ số năng lực cạnh trách cấp sở năm 2023 xếp thứ 12/23 sở, ban, ngành, giảm 01 bậc so với năm 2022.

Về công tác văn thư, lưu trữ: 100% văn bản đi và đến của Sở được thực hiện ký số và các quy trình trên phần mềm quản lý văn bản điện tử Ioffice đảm bảo xử lý văn bản kịp thời, chính xác và khoa học. Trong năm 2023, Sở Tài chính đã ban hành hành 5.397 văn bản đi (trong đó có 86 văn bản mật) và tiếp nhận 21.348 văn bản đến (trong đó có 397 văn bản mật).

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác khác đều hoàn thành tốt, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh như: tài chính doanh nghiệp, thanh tra, văn phòng, tin học và thống kê, hoạt động dịch vụ tài chính,…

Tại hội nghị, có 07 đại biểu đại diện cho các phòng, đơn vị thuộc Sở, phòng TC-KH cấp huyện, Công ty TNHH MTV xổ xố kiến thiết tỉnh Ninh Bình, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh phát biểu tham luận và đóng góp ý kiến làm rõ thêm dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Các ý kiến thảo luận đều thẳng thắn, tập trung vào những vấn đề khó khăn, vướng mắc các phòng, đơn vị còn gặp phải, đồng thời đề xuất một số giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu tham luận của đại diện các phòng, đơn vị, đồng chí Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính ghi nhận các kết quả mà ngành tài chính đã đạt được trong năm 2023 đặc biệt là trong công tác quản lý, điều hành ngân sách. Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2024, đồng chí nhấn mạnh sẽ còn rất nhiều khó khăn, thách thức do tình hình kinh tế thế giới, áp lực của lạm phát, tỷ giá,.... sẽ tác động tiêu cực tới nền kinh tế trong nước và của tỉnh , đặt ra nhiều thách thức đối với ngành tài chính, do vậy đồng chí đã đưa 10 giải pháp thực hiện tài chính ngân sách năm 2024 và đề nghị Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng đơn vị, lãnh đạo Phòng TCKH các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh  bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, luôn chủ động, nắm chắc tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tham mưu cho UBND cấp huyện đối với phòng TC- KH cấp huyện thực hiện các giải pháp linh hoạt, phù hợp trong quản lý, điều hành công tác tài chính, ngân sách đảm bảo huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội đgóp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tài chính phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024.

anh tin bai
 

Đồng chí Đinh Thị Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tài chính

phát động phong trào thi đua năm 2024

Cũng tại Hội nghị, Sở Tài chính đã tổ chức trao Cờ thi đua và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022, 2023:

anh tin bai
 

Đồng chí Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở trao Bằng khen của Bộ Tài chính cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022

 

anh tin bai

           Đồng chí Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở 

 trao cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kim Sơn và Phòng Ngân sách

anh tin bai
 

Đc Dương Đức Quân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho Văn phòng và Phòng Hành chính sự nghiệp

 

anh tin bai
 

Đ/c Nguyễn Đức Thăng, Phó Giám đốc Sở trao Bằng khen UBND tỉnh cho tập thể Phòng Giá và công sản

và Phòng Doanh Nghiệp

anh tin bai
 

Đ/c Đinh Thị Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở trao Bằng khen UBND tỉnh cho 10 cá nhân

 

 

 

admin
  • Từ khóa :
Thông báo mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
image banner