image banner
Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình

Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-STC ngày 07/12/2021 của Sở Tài chính Ninh Bình về Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025. Ngày 28/01/2022, Sở Tài chính đã ban hành Quyết định số 40/QĐ-STC về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Sở Tài chính Ninh Bình.

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động về THTK, CLP trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, phát huy nguồn lực nhằm tái tạo tài sản và phát triển kinh tế - xã hội; Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ tại các phòng, đơn vị, đảm bảo công khai, minh bạch các hoạt động tài chính của cơ quan. Sở Tài chính đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, chi tiết tại Quyết định số 40/QĐ-STC ngày 28/01/2022 tải file đính kèm./.

Nguyễn Thị Bích Phượng - Phòng Thanh Tra

 

Thông báo mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 1367
  • Trong tuần: 7 612
  • Tất cả: 786760
image banner